tisdag 17 mars 2009

Den borgerliga regeringen talar med en svag stämma om internationella konflikter

Ikväll kl 18.00 deltar jag i ett seminarium anordnat av tankesmedjan Dagens Arena (se under kommande händelser i högerkolumnen)

En av frågorna som kommer diskuteras är hur kan svensk utrikespolitik påverka EU, FN och övriga omvärlden att gripa in?

För mig är det självklart att Sverige kan och bör spela en avgörande roll i den humanitära katastrof som Kongo-Kinhasa präglas av. Över 500 000 kvinnor har blivit våldtagna i östra Kongo under de senaste tio åren. Våldet är mer omfattande i de regioner där det finns gott om naturtillgångar.

Det är just på grund av de ekonomiska intressen som finns i regionen som man inte talar om det omänskliga våld och den humanitära katastrof som pågår där.

FN:s expertgrupp konstaterar att ett antal internationella gruvföretag (diamanter) har stora intressen som göder konflikten i Kongo-Kinhasa och samverkar med bl.a. Rwanda och CNDP-styrkorna.

FN:s expertgrupp konstaterar att ett antal internationella gruvföretag (diamanter) har stora intressen som göder konflikten och samverkar med bl.a. Rwanda och CNDP-styrkorna.

Kampen om mineraler är konfliktdrivande. Jag anser därför att EU behöver en gemensam mineralstrategi som visar kopplingen mellan råvarukonflikter, övergrepp och bristande demokratiutveckling samt redovisar konkreta åtgärder. Minst 1000 personer mister varje dag livet i Kongo-Kinshasa. Det kopplingen görs inte inom EU:s nuvarande initiativ till råvarustrategi. Jag driver aktivt denna frågan i riksdagen utan att få gehör från den borgerliga regeringen. De nöjer sig med en otillräcklig råvarustrategi.

Som EU-parlamentariker skulle jag kunna driva detta kravet från Bryssel. Hjälp mig förändra villkoren i världen. Kryssa mig, nr 13 på Socialdemokraternas EU-valsedel den 7 juni.

Sverige kan bättre, vill du att Sverige ska göra skillnad? Rösta då på en reformvillig rödgrön regeringen 2010!

Hoppas du har möjlighet att komma ikväll!!

/Carina