tisdag 24 mars 2009

EU säkrar sminket

Idag godkände Europaparlamentet en ny kosmetikaförordning med bland annat högre säkerhetskrav på produkter. Det är ett steg i rätt riktning, och ger ett bättre skydd för konsumenterna.

Glädjande är även att parlamentet dessutom varit pådrivande när det gäller produktpåståenden i kosmetikareklam. Endast produktens verkliga karaktärsdrag ska användas i reklam och på etiketter. Kommissionen får nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur produktpåståenden ska hanteras.

Jag välkomnar och stödjer denna lagstiftning inom EU som både är fördelaktig för konsumenter och ställer krav på kosmetikaföretagen.

EU gör skillnad för dig och mig.

/Carina