fredag 13 mars 2009

Dags för Sverige att sätta agendan i EU

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet och den 1 juni blir Sverige ordförandeland i EU. Därtill infaller under ordförandeskapet den 15:e årsdagen av Befolkningskonferensen i Kairo samtidigt som Kvinnokonventionen (CEDAW) firar 30 år.

Mycket sammanfaller vilket ger Sverige extra möjligheter att sätta mödradödligheten på såväl näthinan som dagordningen. Vid mitt seminarium om SRHR-frågor under gårdagen i riksdagen lyfte jag fram för deltagarna att vi ska använda det svenska ordförandeskapet för att fokus på SRHR-frågorna. Miljontals kvinnor lever under mycket svåra förhållanden och många gånger under flera former av förtryck och våldsamheter. Men den svenska regeringen kan, om viljan finns, ställa krav på hur EU:s biståndspengar används och våga förmedla tydlgia budskap.

Igår var det även EU-debatt i riksdagen. Där tog jag även tillfället i akt att knyta ihop SRHR-frågor med vad som kommit att kallas som socialt företagande. Genom att företag ger microlån till kvinnor så de exempelvis kan köpa sin första höna, gör att de kan börja sälja ägg. Efter en tid när det börjar generera en lite inkomst kan kvinnorna investera i en get. Det lyfter bevisligen kvinnor ur fattigdom. Istället för att allt aktiekapital ska gå tillbaka till ägarna borde företag verksamma i U-länder ta ett socialt ansvar och lyfta människor ur fattigdom. När människor och framförallt kvinnor blir självförsörjande ökar deras självkänsla och de kan kraftsamla för sitt egenvärde och barnens skolgång.