fredag 6 mars 2009

Socialt företagande kan lyfta kvinnor ur krisen

På söndag är det internationella kvinnodagen. Det märks inte minst i denna veckas medier som berör jämställdhetsaspekten inom flera forum.

Idag skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström på DN debatt att svenska företag måste hjälpa till att rädda världens fattiga kvinnor. Med viss fördröjning slår finanskrisen nu även direkt mot världens fattiga länder. Särskilt hårt drabbas de fattiga kvinnorna.

Det är en ståndpunkt som jag delar med Nordström och driver själv den frågan hårt i min valkampanj. Det är min bestämda övertygelse att socialt företagande kan lyfta kvinnor ur krisen.

Här anser jag EU, som är världens största biståndsgivare har ett stort ansvar. EU:s roll som förebild på den politiska och sociala arenan blir allt starkare, och därför är det också viktigt att politiska företrädare från Sverige ställer krav på vad biståndet ska användas till. Här ser jag kvinnors rätt till självförsörjning som en mycket viktig del. Om kvinnor får möjligheter att försörja sig själva ökar deras självkänsla men det kan också ses som ett mycket effektivt sätt att minska fattigdomen i världen.

Ett exempel på detta är 2006 års fredspristagare Dr Mohammed Yunus som är grundaren till Grameen Bank i Bangladesh. Grameen Bank ger mikrolån till fattiga kvinnor som gör det möjligt för dem att bygga upp små givande rörelser. En kvinna lånar till att köpa en höna, som ger ägg som hon kan sälja och för de pengarna kan hon livnära sin familj och efterhand kanske investera i ännu fler djur. Företagsformen kallas socialt företagande. Detta är ett exempel på där målet för företaget inte är att dela ut vinsten till aktieägarna men att återinvestera den för att få ännu större resurser att tackla samhällsproblem.

Jag ställer upp som kandidat till EU med budskapet att EU ska använda sina finansiella biståndsmuskler för att se till att fattiga länder inte säljer sina medborgares rättigheter till multinationella företag. Kvinnor och arbetstagares rättigheter anser jag ska vara en av de viktigaste punkterna när EU förhandlar med om bistånd.

/Carina