torsdag 9 januari 2014

Vara modig för att våga åka tåg

Helrgerna är över, vardagen är här och i veckan började jag pendla till Stockholm - Värnamo igen. Nu gick det inte så bra, ännu en gång påminns man om att den svenska järnvägen är i dåligt skick. Det märker arbetspendlare och exportindustrins transportköpare varje dag. Så det var välkommet att vår Finanspolitiska talekvinna Magdalen Andersson (S) tog upp komunikationer som en punkt vi sitt tal idag på Möbelriksdagen. Näringslivet behöver fasta spelregler men också tidtabeller som håller. Man ska allra minst behöva var modig för att våga åka tåg. Idag växer oron.  
Pendlade själv med tåg till skolan under fem år men känner inte igen dessa problem med förseningar. Dagens elever i olika åldrar kommer försent, missar undervisningstid och påverkar studiro- och planering för fler. Människor kommer varken till jobbet eller hem i tid på grund av järnvägens kris. Man kanske som Värnamobo inte vågar ta ett nytt spännande jobb i på annan ort eftersom tågen ­inte är i tid. Nyligen skulle arbetsregionen vidgas men nu för företag allt svårare att hitta arbetskraft. Järnvägens kris hindrar utvecklingen och försvårar matchning på arbetsmarknaden. Järnvägens problem drabbar även bydens export­industris godstransporter på järnväg. Är negativt för såväl humöret som jobben men påverkar även klimatet negativt.

För att få tågen att gå i tid vill vi socialdemokrater genom­föra en storsatsning på järnvägsunderhåll under 2014. Vi anslår 686 miljoner kronor i vår skugg­budget till detta. Det innebär att förbättringar av järnvägen kan tidigareläggas för att få tågen att gå i tid. Det handlar om att öka takten på att byta ut kontaktledningar och räls. Det är skrämmande information som kommer om fel som inte har åtgärdats.

I det här läget väljer regeringen att genomföra en nedskärning på anslaget till järnvägsunderhåll. Efter sju är har regeringen försämrat för resenärerna. Ni minns Finansminister Anders Borg ord om överinvesteringar i järnväg. Och problemen förtsätter skjutas fram i tiden.
 
Nu kan vi inte vänta på akuta insatser längre, det bästa för järnvägen är att rösta fram en ny regering.


http://arbetet.se/2014/01/08/seko-var-ar-extrapengarna-till-underhall/