torsdag 2 januari 2014

Gummifabriken igen!

Min kommentar idag är att alla handlingar relaterade till Gummifabriken öppet och lätt tillgångligt ska läggas ut på Värnamo Kommuns hemsida.

Alla ska själv kunna ta del av handlingar. Bristen på transparens är uppenbar vilket bidragit till svårigheten att föra en seriös debatt. Har fått svar om att alla handlingar från bolaget har lämnats över till kommunen men däremot inte om kommunen gjort dem tillgängliga för allmänheten. Även om det finns de som kämpar med att få rätsida på skandalen så är förtroendet på en varierande skala naggat i kanten.

Så lägg ut handlingarna på hemsidan och det utan vidare dröjsmål.

Jag kan upprepa gratulationen till Trelleborg för en osedvanligt god affär. Men boende i Värnamo vill troligen veta såväl slutsumman, dvs för fel och brister, som för hur mycket miljonrullningen blir utslaget på var och en av oss. Påverkar Gummifabriken skattesatsen, eller andra utgiftsområden i kommunen….

Ursäkta, men tätare möten och att C-politikern Raymond Pettersson går in i Gummifabriken räcker inte som svar på de frågetecken som funnits sedan dag 1. 

Men frågan är inte minst om hur vi tar vi oss vidare. Där har alliansen som styr Värnamo kommunen inga nya svar idag. Så vilka svar kommer partierna ge väljarna. Anvisade medel kommer inte att räcka och jag vill varna för att problem som drar ut i tiden även kan komma att påverka driften långt efter en invigning.
 
Det är inte självklart hur processen framöver ska ske, ett tvärstopp, malpåse, bygga kulturhus på annan plats, prioritera hårdare eller växla upp, riva det som återstår att renovera, låta den renoverade delen växa ihop med en nybyggd etapp istället för att renovera vidare. Exempel på frågor, men ställ gärna fler och bidra till svaren innan beslut tas i Värnamo Kommunfullmäktige.