tisdag 7 januari 2014

Förskolan

Minns från tiden som kommunpolitiker hur vi fick kämpa för platser i Förskolan, eller Dagis, som vi sa då och ofta även idag. Hemmafruidialet blommade men pressades ändå steg för steg tillbaka. Men nu pressas förskolan av regeringspolitiken på ett sätt som kan upplevas som nytt men står i grunden för värderingar som är alltför väl bekanta.
 
Vi vet att förskoleåldern är en viktig utvecklingsperioden för barn, vi vet att förskolans betydelse för barns utveckling är mycket stor. En bra förskola är viktig och ger trygghet till såväl barn som anhöriga. Barn vars förskola håller hög kvalitet lyckas bättre även senare i skolan. Förskolan lägger grund för barns läsförmåga och väcker intresse för läsning. Att Pisa är mer än ett lutande torn i Italien har många lärt sig i ljuset av de dramatisk fallande kunskapsresultaten. PISA-undersökningen välter Skolminster Björklunds självbild av skolan och regeringens skolpolitik. 
 
Många oroar sig vid frukostbordet för barnens förskole- och skoldag. Och jag förstår dem, förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi kan inte tolerera en försämring av kvaliteten i förskolan genom att barngrupperna blir större. Vi behöver nu vända denna utveckling

Förskolans stora barngrupper riskerar barn inte får den tid de behöver, leder till stress och förlännigen till minskad trygghet särskilt för de minsta barnen. Har själv bara kort arbetet på förskola men tillräckligt länge för att inse belastningen på personalen. Föräldrar ska kunna arbeta heltid, och har ofta svårt att hänmta och lämna tidigare om förskolan har snäva tider för öppning och stängning samt vid planering. Personalen behöver kunna följa upp och utvärdera verksamheten men hur det sker och på vilka tider är främst en resursfråga. Samhället behöver investera i förskolan.  

Samtidigt kostateras att borttagande av rekommendationen om max 15 barn per barngrupp i förskolan riskerar leda till att allt fler barn tvingas gå i stora barngrupper. Barngrupper med fler än 20 barn per grupp har ökat med 54 % sedan 2006.
Om rekomendatioen tas bort kommer politiken för fler stora barngrupper att späs på - Rekommendationen om max 15 barn måste bli kvar.