torsdag 2 januari 2014

Svarar infrastrukturministern mfl M i VN

Lastbilstransporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Dock finns stora utmaningar för åkeribranschen, inte minst när det gäller oseriösa aktörer och anställningsvillkor för lastbilsförarna. För att vända den problematiska situationen vill jag bla införa krav på att personal i åkerbranschen ska vara fast anställda. Lastbilar från ett åkeri som tecknar kollektivavtal signalerar både seriositet och goda arbetsförhållanden.

Varje år är lastbilar inblandade i dödsolyckor. Väl utbildade chaufförer är betydelsefulla och flera enkla åtgärder kan snabbt genomföras för att öka trafiksäkerheten. Såväl yrkesprogrammen som arbetsmarknadsprogram bör förberedas på en väntad brist på kvalificerade chaufförer.


I och med de stora klimatutmaningarna krävs även att koldioxidutsläppen från lastbilstransporter minskar. Utsläppen från tunga fordon har ökat kraftigt sedan 1990. Mot denna bakgrund är det angeläget att minska utsläppen från tunga fordon med följd att en punktskatt kan vägas in. Men ny teknik som minskar koldioxidutsläppen och oljeberoendet måste bli kommersiellt gångbar så fort som möjligt.


Riksrevisionen har gett regeringen svidande kritik såväl om bristande politik som underlag till riksdagen. Miljömål nås inte. Regeringen avser ändå inte att lägga fram en förändrad politik för Åkerinäringen under mandatperioden. Jag står däremot redo att möta alla dessa utmaningar och vill realisera våra konkreta förslag. Låt politikens hjul rulla för en schyst och hållbar politik för lastbilsnäringen.

Mitt svar ovan har varit infört i Värnamo Nyheter