lördag 18 januari 2014

Skapa rutiner för Whistleblower

Värnamo är en fin stad som jag uppskattar att bo och leva i. Men frågetecknen om hur kommunledningen styr växer liksom om ansvarsutkrävande. Vem är ansvarg och vem tar ansvar, eller tar inte ansvar?


Värnamo-liberalismen är de sluta rummens politik, ogenomskinliga strukturer och upplägg som ofördelaktigt binder upp kommunen. Det behövs en genomlysning. Men det behövs också förändringar i vår kommun.
 
 
Så det är bedrövligt att kommunledningen gett beskedet om att ingen förändring av den kommunala organisationen kommer att ske innan valet. Att alliansen inväntar valresultatet innan organisationen spikas är ett oskick. Skandalerna med Gummifabriken har också slagit in som ett tungt motiv till förändringar av nuvarande politisk organisation.
 
 
Det är viktigt att inte enskilda politiker vare sig genar organisationen eller avstår från en seriös beredning. Även att tjänstemän inte går vid sidan av politiska uppgjorda regler. Men det blir pinsamt när ledande politiker skyller ifrån sig på tänstemän.

 
Vi vet att Kommunrevisonen tidigare har riktat anmärkning mot kommunledningen. Vi vet även hur det gick. Men som en konsekvens tillkom Upphandlingsnämnden, vilket visat sig vara bra. Inför kommande mandatperiod kan man vidga Upphandlingsnämndens mandat och överväga att förstärka


Kommunrevisionen.Vi kan ha olika meningar i politiska sakfrågor men förtroendet för den demokratiska processen behöver stärkas, goda exempel från omvärlden kan tas in. Ta vara på kommunenens personal. Gör en enkät och fråga om kommunen styrkor och svagheter. Skapa rutiner för Whistleblower.

Kommunfullmäktigeledamöter behöver inte låta sig nöjas med besked om att inga förändringar ska. De är fria att formulera krav och ställningstagande innan valet i höst. Men tror däremot att det skulle bli svårt att skapa majoritet för att införa tjänstemän i förhållande till partiernas storlek. Skulle i så fall vara ett begränsat i antal timmar och till en mandatperiod.
 
Den offentliga kontrollen har tonat ner. Därför var det ett välkommet steg när Kommunstyrelsens ordf HG Johansson (C) böjde sig för kravet om att lägga ut handlingar ang Gummifabriken på kommunens hemsida. Men tro inte att allt har tillgängliggjorts. Blev bekymrad när jag läste hur obekymrat Raymod Petterson (C) vill köra vidare Gummifabriken.
 
Menar att man inte ska utesluta även andra organisatoriska förändringar och åtgärder än här nämnda. Är övertygad om att det finns fler förslag som förtjänar att lyftas fram och ges en seriös debatt. Men vill här ödmjukt bidra till att öppna debatten och peka på möjligheter. Vem antar stafettpinnen?   


 
.