tisdag 21 januari 2014

Förtroendeskada till följd av missgrepp med Gummifabriken

Frågan är om Värnamo Kommunfullmäktige kommer att att rikta anmärkning mot Kommunalrådet tillika Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).
 
Värnamo Kommunstyrelse har att med ansvar hantera det faktum att från dag ett har såväl allmänheten som ledamöter i Kommunfullmäktige undanhållits information om Gummifabriken. Kommer man att nöja sig med att stilla notera detta faktum. Maria Leifland fd C-kommunalråd och tills nyligen även ledamot i bolaget för Gummifabriken har varit påfallande återhållsam med saklig information. Det går bra för Leifland att komplettera den via media framkommna dokument med berättelsen om hur och när det informella "beslutet" togs. Det  beslut som kom att blir styrande för de senare formella besluten. Varningar har framförts av innevånare i kommun men inte märkbart kommit att beaktats i processerna.

Nästa frågan är vilka åtgärder som Kommunfullmäktige vid sitt möte den 2014-01-30 kommer att kommer att vidta. Väljer Kommunfullmäktiges ledamöter att avstå från att agera är det likväl ett ställningstagande. Överväger man framställan om att rikta anmärkning till Kommunalrådet tillika Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C). Anmärkning är ett alternativ liksom ställningstagande om uppdrags upphörande. Att ett formellt ansvarsutkrävande inte ens nämns i debatten understryker problemet med Värnamo-liberalisen - de slutna rummens politik. 
 
För att rikta en framställan om anmärkning krävs en motivering, kan inte vara svårt att formulera. Det finns betydande brister i Hans-Göran Johansson ledning, styrning och kontroll av projektet Gummifabriken. Missvisande redovisning och undanhållande av information har lett till ekonomisk skada. Värnamo kommunledning har orsakat förtroendeskada.
 
Roland Johansson fd kommunrevisor uttalar sig i Värnamo Nyheter den 16 januari 2014 ang Gummifabriken som följer "Hade det varit en börsbolagsstyrelse hade den avsatts för länge sedan. Nu har han som fristående medborgare granskat affären med Gummifabriken. Johansson är professionell och inte nådig i sin kritik. På sidan bredvid finns ytterligare ett reportage som ligger helt på samma linje men från en annan utgångspunkt. Åke Persson började jobba på Gummifabriken redan som 13-åring 1959 och har rik erfarenhet. Han använder ordet "lurkabygge" och hävdar att tapp 2 t.o.m är ännu sämre. Det borde varit en enkronasaffär säger Åke Persson. Vi har nu hunnit läsa artikel efter artikel om problemen som följt på projektet Gummifabriken. Skandalen är unik i sin omfattning. Men den bristande lyhördhet som kommunledningen uppvisar är däremot inte unik för denna affär. Det har förekommit varningar tidigare, Roland Johansson har själv erfarenhet från arbetet med att granska affärerna kring Studentbostäderna.
 
Kommer det som nu framkommit om Gummifabriken verkligen att följas av politiska reaktioner som granskar bakåt samtidigt som det ger förbättrade förutsättningar att leda kommunen framåt. Idag finns det inget som tyder på detta. Men Gummifabriken står där och pockar på att ytterligare beslut ska fattas.