fredag 31 januari 2014

Mitt brev till PD och dess VU inför mötet om extra Valkonferens

Det har framkommit att Partidistriktet överväger att ta bort mitt namn från riksdagslistan trots att den är fastslagen av en Valkonferens 2013. Är medveten om samverkan mellan företrädare för PD och Socialdemokraterna centralt och därmed ansvaret. Lika väl är jag medveten om Din uppfattning att det var fel att utrycka kritik om invalet av Omar Mustafa i Partistyrelsen. Efter lång och trogen tjänstgöring för partiet är detta svaret från Socialdemokraterna. Vad jag förstår är skälet att jag offentligt krävde att Omar Mustafa skulle lämna Partistyrelsen.

Jag ångrar inte mitt agerande och tänket fortsätta att arbeta för det som jag uppfattat är bäst för vårt parti. Jag är mycket orolig för det starka inflytande som Islamiska Förbundet fortfarande har över partiet. I dom islamistiska kretsarna är jag illa ansedd och dom vill inte att jag ska ha något inflytande. Jag måste ställa frågan till Carina Ödebrink om det är deras krav VU nu tillmötesgår genom att kräva att jag ska bort från riksdagslistan. Beklagar att man inte tilltror väljarna att ta ställning. Oberoende av situationen kommer jag att delta i valrörelsen för att bidra till ett maktskifte i Sverige.

Inför valrörelsen vill jag passa på att upplysa om det är en liten grupp muslimer i Sverige som stödjer Islamiska Förbundet. Kanske nära hälften av muslimerna i Sverige tillhör den shiitiska grenen av Islam och tar kraftigt avstånd från Islamiska Förbundet. Kriget i Syrien har förstärkt denna motsättning. Av sunnimuslimerna som är den andra halvan av Sveriges muslimer är dom flesta kurder och turkar. Dom vill separera religionen från politiken. Inte ens av rent valtekniska skäl är det motiverat att ha organiserad samverkan med Islamiska Förbundet.

Och lika orolig som jag är att SD ska sätta agendan för LO lika orolig är jag att för religiösa extremister ska sätta agendan för Socialdemokratin. Lika lite som islamister och salafister representerar de den genomsnittlige arbetaren. Många kristna med rötter i Mena/Mellanöstern tillhör de som ställt sig frågande. Att Willy Silberstein, ordförande för Svenska Kommittén  mot antisemitism (SKMA) har framfört att Socialdemokraterna inte är tillräckligt vaksamma mot antisemitism oroar mig. Det finns oberoende experter som ställt sig till förfogande såväl för PD som partiet centralt att ta tillvara för den som vill fördjupa sin kunskap på det område som ligger till grund för debatt och ställningstagande. Själv ser jag fram emot att få ta del av den forskning och de publikationer som är att vänta innan sommaren. Vill DS ta del av detsamma så går det bra att höra av sig till mig.

mvh

Carina Hägg

(en yttring från mig efterfrågades för DS VU och styrelsemöte. Brevet ovan insändes men ordf Carina Ödebrink undanhöll brevet för DS ledamöter)