onsdag 2 juni 2010

Ställ tydligare krav på Israel

Med sorg och ilska har jag följt de senaste dygnens händelseutveckling. Människor har skadats men också dödats i samband med bordningen av skeppen på väg till Gaza. Många människor världen över som delar dessa känslor och fördömer den israeliska militärens dödsskjutningar. Bordningen som ägde rum på internationellt vatten står i strid mot folkrätten. Och är en upptrappning på en ständig kris utan en skönjbar lösningar. Ett faktum som kan leda till såväl nya diplomatiska och politiska kriser. Men också att klyftan mellan regeringar och dess befolkning kan växa i länder. Hade vi förmått Israel att häva blockaden och USA att stödja den linjen hade Ship to Gaza aldrig satt kursen mot Gaza.

Israels blockad av Gaza har gjort området till ett utomhusfängelse. Blockaden har lett till en ekonomisk katastrof, med massarbetslöshet och lidande för Gazas befolkning. Det är Israel som bär ansvaret för detta. Israels allt hårdare attacker mot fredligt motstånd måste, liksom blockaden och ockupationen i hela Palestina, få ett slut. Och självklart måste de humanitära förnödenheter som fartygen var lastade med snarast släppas fram till Gaza. Befolkning måste få leva i frihet, demokrati och med mänskliga rättigheter. Blockaden är kontraproduktiv även ur israelisk synvinkel. Genom att stänga gränserna för varor och människor hindrar man möjligheter till ekonomisk utveckling och återuppbyggnad på Gaza. Detta leder till att man bidrar till att stärka extrema krafter. Länder som Iran får medvind. Medan Israel själv riskerar att förlora viktiga vänner som Turkiet.

Övervåldet mot aktivister som med båtar försökt forsla humanitär hjälp till Gaza har chockat oss och många i omvärlden. Israels agerande och våldsanvändning är ytterst allvarligt. En utredning måste snarast påbörjas för att världen ska få ett fullständigt och opartiskt klarläggande av händelserna kring Ship to Gaza.

Socialdemokrater krävde att svenskarna och andra civila frisläpps. Även de dödades kroppar ska utan ytterligare dröjsmål överlämnas till de anhöriga.

Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde decennium. Civila har drabbats hårt, gång på gång. Lösningen på konflikten bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning. Både Israels och Palestinas befolkning har rätt till ett liv i trygghet inom säkra och erkända gränser. Israels krig i Gaza och Libanon liksom det övervåld som användes vid bordningen har visat att militärt våld inte är en lösning. Endast diplomatiska fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till en hållbar lösning som både ger fred och säkerhet. Israels agerande har allvarligt försvårat möjligheterna till de fredssamtal som redan innan var mycket komplicerade. Konflikten i MÖ blockera också lösningar av helt andra frågor.

Vi vill bidra till en öppen och god dialog med alla berörda parter men vi måste också ta ställning mot folkrättsbrott och övervåld. S-kvinnor välkända krav att militärattachén i Tel Aviv kallas hem är nu socialdemokratisk politik. Jag ser värdet i ett samordnat EU för att kunna sätta press på Israels regering och för kontakter med inte minst gentemot USA. För kritiken mot illegala bosättningar, byggandet av muren på ockuperad mark och bosättningarna i östra Jerusalem an inte upprepas för många gånger. Men utgör ändå bara några exempel där läget har förvärrats.

Jag upprepar, EU kan inte kravlöst kan gå vidare i uppgraderingen av samarbetet med Israel. I de befintliga avtalen med Israel finns åtaganden om mänskliga rättigheter som Israel självklart måste leva upp till. Det är uppenbart att Israel inte gör det. EU, ställ tydligare krav.

Men även den palestinska myndigheten och Hamas har ett ansvar att respektera ingångna avtal, avstå från våld, erkänna staten Israel samt respektera internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Israel har som den starkare parten i konflikten och som ockupationsmakt ett särskilt ansvar.

Det internationella samfundet har nu en viktig uppgift i att fortsätta pressa Israel för en verklig förändring när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Utredningen som kan klargöra händelserna och bidra till ansvarsutkrävande är ett steg. Fortsatt arbete för fredsförhandlingar ett annat. FN:s säkerhetsråd kan anta en bindande internationell resolution om att häva blockaden mot Gaza. Ockupationen av palestinskt territorium måste upphöra.