tisdag 29 juni 2010

Almedalen - lansering av rapport om prostitution

Politikerveckan i Almedalen närmar sig. Det blir en omväxlande vecka spännvidd i frågeställningar. På måndagen deltar jag tex i SKR arrangemang nedan. Den nu pågående rättegången mot fd polischefen. Göran Lindberg gör ämnet än mer aktuellt. Men jag kommer att återkomma med mer från Visby längre fram. Men nu ser jag först fram emot måndagens debatt.

Den 28 juni 2010, 11.20Den 5 juli presenterar SKR en annorlunda rapport om prostitution och bjuder in till ett samtal sombelyser frågan ur olika ideologiska perspektiv.

Medan Sveriges sexköpslag exporteras så polariseras debatten kring den alltmer i Sverige. Debatten har handlat om ifall det ska det görasen åtskillnad mellan olika typer av prostitution, om prostitution kan vara frivilligt eller inte och om det över huvud taget ska vara straffbart att köpa sex.

SKR vill lyfta frågan: Är jämställdhet möjligt så länge prostitution existerar?

Frukost och fotoutställning från 08:30, därefter presentation av rapporten Prostitution - ett fritt valtyrke? och regeringens utvärdering av sexköpslagen.Sedan följer ett panelsamtal kring frågeställningen Är jämställdhet möjligt så länge prostitutionexisterar?Under arbetet med rapporten har Fataneh Nik-khakian, filmskapare, intervjuat ett 30-tal personer i Sverige och Tyskland, som alla arbetar med eller har erfarenhet av prostitution och människohandel.

Genom att undersöka förhållandet till våld, tvång, maktmissbruk och utnyttjande, söker Fataneh Nikkhakiansvar på frågan om det är möjligt att sälja sex av egen fri vilja. Rapportens format är inspirerat av film och teater.

MedverkandeFataneh Nik-khakian, författare till rapporten Prostitution Ett fritt valt yrke?, Mia Jonsson,verksamhetschef Karlskrona Kvinnojour, Marit Östberg, journalist och filmskapare, Camilla Lindberg (fp) och Carina Hägg (s)

Mer informationSKR:s ordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson(at)kvinnojour.com, tel 070-343 96 30SKR:s informatör Emma Söderström, emma.soderstrom(at)kvinnojour.com, tel: 08-6426401