tisdag 22 juni 2010

Replik på debatt om ökad tillgänglighet

Maria Larsson(KD) är ansvarig minister för handikappolitiken. Det tål att påpekas eftersom det knappt märks i den debattartikel som hon skrivit om ökad tillgänglighet 8/6 tillsammans med Irene Oskarsson(KD).

År 2000 beslutade riksdagen om en tioårig handlingsplan för handikappolitiken, där ett av målen är ett tillgängligare samhälle. Enkelt avhjälpa hinder skulle vara åtgärdade 2010. Det kan t.ex. handla om att anpassa kollektivtrafiken, göra byggnader tillgängliga eller anpassa sina hemsidor så att alla kan använda dem. Alla samhällssektorer (stat, kommuner, landsting, företag och organisationer) har ett ansvar för genomförandet och regeringen har ett ansvar för att se till att målet uppnås.

Maria Larsson blev ansvarig för handikappolitiken för fyra år sedan. Hon säger sig snabbt efter tillträdet som minister 2006 ha upptäckt att arbetet inte skulle bli klart 2010. Vilka åtgärder vidtog Larrsson då? Nästan inga alls tvingas man konstatera. Efter två års funderande presenterade Larsson ett papper tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting som gick ut på att de skulle ordnas konferenser om tillgänglighet för att diskutera frågan, lära sig av varandra och sprida goda exempel. Detta kallas "strategi" vilket är ett vackert ord för att dölja att inte så mycket händer.

Nu är det 2010. Snart är det val och då skriver Maria Larsson att hon senare - efter valet - ska presentera en strategi för när det som inte är gjort ska vara gjort! Året 2015 nämns. Varför just 2015 undrar kanske någon läsare. En tänkbar anledning kan vara att det är val 2014. Vad Larsson egentligen säger är alltså att det inte blir klart under nästa mandatperiod heller.

Jag delar Maria Larssons glädje över att staten jobbar med att göra landets järnvägsstationer tillgängliga och att 150 miljoner satsats. I övrigt verkar det magert. Till annat har det dock funnits pengar. Som en jämförelse kan nämnas att regeringens skattesänkningar har uppgått till cirka 80 miljarder.

Carina Hägg
http://www.finnveden.nu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=51