torsdag 10 december 2009

Storbritanniens nya prostitutionslag

Min fb-sida, "Vi som vill skärpa sexköpslagen" väcker varierande reaktioner och inte alltid så trevliga. Legaliseringlobbyn är aktiva även i vårt land och finns företrädda även i riksdagen. Men nu gläds jag över att framsteg i Storbritannien. Där bestämmelserna i Storbritanniens ”brottsbalk” med namnet Policing and Crime Act , Section 14, nyligen har godkänts av det brittiska parlamentet.

Lagen har dock ännu inte trätt i kraft då det krävs att departementschefen lämnar sitt godkännande till detta. Kortfattat går bestämmelsen ut på att det är att betraktas som brott om en person (A) åt en prostituerad (B) betalar eller utlovar betalning för en sexuell tjänst, under förutsättning att det finns en tredje person (C) inblandad som utnyttjar situationen i vinningssyfte. C:s kontakt med B ska dessutom vara av exploaterande karaktär, det vill säga C ska med våld eller hot tvinga eller med svekfulla metoder övertyga (lura) B om att tillhandahålla den sexuella tjänsten. Den som köper den sexuella tjänsten (A) behöver inte känna till den tredje personen (C) för att brott ska föreligga.

Den sexuella tjänsten behöver inte heller faktiskt utföras, utan det räcker med betalning eller utlovad betalning från A för att brottet ska fullbordas. Det spelar ingen roll var i världen de sexuella tjänsterna ska utföras. Bestämmelsen verkar ta sikte på situationer där en prostituerad är offer för organiserad sexhandel, eftersom en tredje persons ”illasinnade” inblandning är en förutsättning för fullbordat brott. Sexköp av ”frilansande” prostituerade omfattas alltså inte av bestämmelsen, och inte heller situationer där den prostituerade har ett "frivilligt avtal om förmedling" av sexuella tjänster med en tredje person. Böter kan för närvarande utgå till det maximala beloppet om 1000£.

Nedan följer ett utdrag ur samt en förklaring till lagtexten.

PART 2 SEXUAL OFFENCES AND SEX ESTABLISHMENTS Prostitution 14 Paying for sexual services of a prostitute subjected to Force etc: England and Wales Show ENAfter section 53 of the Sexual Offences Act 2003 (c. 42) insert—“53A Paying for sexual services of a prostitute subjected to force etc. (1) A person (A) commits an offence if— (a) A makes or promises payment for the sexual services of a prostitute (B), (b) a third person (C) has engaged in exploitative conduct of a kind likely to induce or encourage B to provide the sexual services for which A has made or promised payment, and (c) C engaged in that conduct for or in the expectation of gain for C or another person (apart from A or B). (2) The following are irrelevant— (a) where in the world the sexual services are to be provided and whether those services are provided, (b) whether A is, or ought to be, aware that C has engaged in exploitative conduct. (3) C engages in exploitative conduct if— (a) C uses force, threats (whether or not relating to violence) or any other form of coercion, or (b) C practises any form of deception. (4) A person guilty of an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.”Förklaring till lagtexten:Paying for sexual services of a prostitute subjected to force etc: England and Wales:71.This section inserts a new section 53A into the Sexual Offences Act 2003. The new section creates a strict liability offence which is committed if someone pays or promises payment for the sexual services of a prostitute who has been subject to exploitative conduct of a kind likely to induce or encourage the provision of sexual services for which the payer has made or promised payment. The person responsible for the exploitative conduct must have been acting for or in the expectation of gain for himself or herself or another person, other than the payer or the prostitute.72.Subsection (2) of the new section provides that it does not matter where in the world the sexual services are to be provided. An offence is committed regardless of whether the person paying or promising payment for sexual services knows or ought to know or be aware that the prostitute has been subject to exploitative conduct. In other words the offence is one of strict liability and no mental element is required in respect of the offender’s knowledge that the prostitute was forced, threatened, coerced or deceived.73.Subsection (3) states that a person engages in exploitative conduct if he or she uses force, threats (whether or not relating to violence) or any other form of coercion, or if he or she practices any form of deception.74.Subsection (4) provides that the maximum penalty for this offence is a fine not exceeding level 3 on the standard scale, currently £1000.75.The terms of “prostitute”, “prostitution” and “payment” as used in this section are defined in section 51 of the Sexual Offences Act 2003.