tisdag 25 september 2012

Turkiet, BDT, PKK pch KCK

BDP är ett politiskt parti i Turkiet som också är reprensenterat i parlamentet. De har två ordföranden, som språkrör hos miljöpartiet, alltid en kvinna och en man. Mannen heter Selahattin Demirtas och kvinnan heter Gultan Kisanak. Partiet har observatörsstatus i SI. Partiets bakgrund framväxt och vad som nu sker är värt att fördjupa sig i men det ska jag inte göra här. Vill endast peka på att nyligen dömdes BDPs parlamentariker Sabahat Tuncel till 8,5 år. Högsta domstolen beslut kommer att avgöra hennes parlamentariska immunitet. Inte heller ska jag gå in på PKK men däremot beröra en begreppsförvirring jag möter om PKK Och KCK. Först någon rad om PJAK. Många ser PJAK som PKK:s iranska systerorganisation eller som en iransk gren av PKK (skrivs även Pejak), Partiet för ett för ett fritt liv i Kurdistan. Liksom de turkiska kurdernas PKK hade PJAK baser i Kandilbergen på den irakiska sidan om gränsen. Vågar inte ha en mening om PJAKS styrka idag. Men PKK finns kvar med Högkvarteret i Kandil och rekryterar såväl mäns om kvinnor - Lady Guerillas till väpnad kamp, se http://www.youtube.com/watch?v=cGVkQtMjDk8 med bla Evin Cetin.

År 2010 meddelade den terrorstämplade organisationen ledare Öcalan att vapenvilan definitivt var slut. Den respekterade MR-org Human Rights Watch berättar om 750 utomrättsliga avrättingar av PKK. International Crisis Group: PKK o den turkiska staten har hamnat i en sorglig nedåtgående våldsspiral. Jag hävdar att vi ska reagera mot såväl terrordåd av PKK som statsterror från Turkiet. Jag tror vi ska fråga oss om hur den ökade spänningen med även våldsutövning mellan PKK och staten Turkiet kommer att påverka även i Sverige. Hur kommer denna spänning påverka PKKs vänner i Sverige, stödet för PKK växer som konsekvens av den uteblivna politiska processen men samtidigt pressas kurder till att betala "medlemsavgifter" och pressas inför val och till tystnad. Man får inte vara enögd, men däremot se kurders behov av en politisk plattform. BDP borde distansera sig från PKK och ta avstånd från våld och PKK borde låta partiet även i praktiken få agera självständigt. Det finns flera delar organisationsdelar inom PKKs hägn, långt ifrån alla bär vapen. Sedan ett år kommer inga budskap ut från fängelset via Öcalans advokater.

Den från PKK så kände Öcalan är även KCK:s obortröstbara ordförande och ledare. KCK är en takorganisation om också innefattar PKK och betyder "Kurdistan Communities Union". Det är också bakgrunden till den kända KCK-rättegången, som började april 2009. Tusentals personer sitter i arrest idag och påstås vara medlemmar av KCK. Arresteringarna fortsatte under hela 2009, 2010, 2011 och 2012. Flera tusen, främst BDP-politiker och människorätts-aktivister har suttit häktade under flera månader utan någon rättegång. KCK rättegången har också varit känd i media med det åtalsunderlages som presenterades den 14e juni 2010. Åtalsunderlaget var på ca 7 500 sidor, med 130 000 sidor som bilagor. Bevisbördan bestod av mail och telefonkommunikationer samt hemliga vittnen, som inte ens försvaret fick vetskap om. Vikten av att alla har rätt till advokat och en rättvis rättegång ska understrykas. Denna fråga har lyfts inom Europarådets Parlamenteriska Församling men också en lång rad andra problematiska frågor. Turkiet ser det som att EU stöder PKK genom att dess företrädare får uppehålla sig i medlemsländerna utan åtgärd. Att dessutom insamling av medel sker inom Europa ink Sverige, medel som även används för att finansiera terrorhandlingar sker, visar inte minst på gapet i diplomatin. Nu har rättsväsendet i Danmark agerat genom gripande av personer varav en boende i Sverige. Mer än så vet vi inte idag inte om detta, kommer åklagare att gå vidare till domstol eller läggs ärendet ned.

Fler borde mana parter till besinning och jag efterflyser en extern kraft som kan pressa Turkiet till förhandlingar. Språkfrågan måste få ha en positiv lösning. En ny konstitution som gör upp med arvet från den djupa staten och garanterera rättsäkerhet behöver komma på plats. Uppbromsningen av processen mot medlemskap i EU är en knut och till det kommer effekter av inbördeskrigets i Syrens även på inrikespolitiken i Turkiet ink kurd-frågan. Det krävs politiska lösningar!