måndag 3 september 2012

Satsa på en innovativ näringspolitikSveriges näringspolitik, på såväl nationell som lokal nivå, måste präglas av strategi, utveckling och visioner. För att skapa kontinuerlig framgång på området krävs ständig stimulans. Och man får framför allt inte begå misstaget att arbeta defensivt och snudda vid gränsen till handlingsförlamning.

Då börjar hjulen snart tappa fart.

Vi är i den situationen just nu – och den måste vi ta oss ur.

Paradoxalt nog brottas vi med en massarbetslöshet på över åtta procent samtidigt som industrin letar ivrigt efter personal med rätt kompetens. Det är en ekvation som aldrig går att lösa med en inskränkt policy att statskassan helst ska vara orörd och att nedskärningar alltid är att föredra framför expansiva satsningar. Ur länssynpunkt är det bara att ta del av det ständiga nyhetsflödet för att inse att den moderatledda regeringen fullständigt kört fast. Inom loppet av några få månader har vi fått veta småföretagen i Jönköpings län går sämre generellt jämfört med riket i stort, att det är skriande brist på ingenjörer och tekniker i regionen, att Högskolan i Jönköping under de tre närmaste åren kommer att förlora 83 miljoner kronor i statsanslag och att nyföretagandet i länet i år gått ned med 12,5 procent jämfört med ifjol.

Det vi ser är ingen utveckling. Det är ren och skär stagnation.

Eller för att citera LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson när han nyligen ombads att ge sin syn på regeringens jobbpolitik: ”Det är väldigt enkelt att sammanfatta: fiasko.”

Här behövs alltså krafttag, en kursändring, en ärlig vilja att ge det inhemska näringslivet nödvändiga resurser och verktyg. Och i det fallet har vi socialdemokrater pekat ut en inriktning som är väldigt offensiv, men ändå förnuftig och realistisk i sin utformning.

I stora svepande drag rör det sig om tre stadiga grundfundament:

* En satsning på klimatinnovationer.

* Ökat exportfrämjande.

* Satsning på miljötekniska innovationer.

Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven uttryckte innebörden på ett rakt och lättfattligt sätt när han strax innan sommaren konstaterade: ”Vad det handlar om är att omvandla kunskap och idéer till något som går att sälja på marknaden.”

Den sortens lyhördhet skulle garanterat uppskattas av näringslivet. Det skulle främja en konstruktiv dialog som vore till vinning för alla. Och det skulle likaså utgöra bas för en aktiv näringspolitik som skulle stärka landets industri, minska arbetslösheten och förbättra vår gemensamma välfärd.

Här i Jönköpings län finns massor av kreativitet, idéer och pionjäranda. Men att döma av ointresset från regeringens sida är det ett kapital man inte bryr sig om att ta tillvara på. Jag förordar konkreta lösningar. Vi socialdemokrater vill underlätta för småföretagen att växa. Bland annat genom tillkomsten av en riskkapitalfond och utvidgad avdragsrätt för investeringar i forskning och utveckling.

Jag vill bort från den moderatledda regeringens inaktiv politik, vårt län förtjänar en socialdemokratisk näringspolitik.