måndag 3 september 2012

Stöd RH-Bill i Filippinerna


När halva Filippinernas befolkning saknar tillgång till hälso- och sjukvård är politiska åtgärder påkallade. Arbetet i parlamentet för en förbättrad tillgång för reproduktiv hälsa pågår. Men utgången av processen för "The Reproductive Health Bill" den så kallade RH-Bill är i dagsläget osäker, Företrädare för FN har uttalat sitt stöd för projektet mot bakgrund av att landet inte når upp till Millenniummålen. Mödradödligheten i Filippinerna ökar i strid med delmål 5. Utvecklingen för mödra- och spändbarnsdödlighet är oacceptabel.

Kvinnokonventionen (CEDAW) och slutdokumentet från befolkningskonferensen i Kairo (ICPD) är ytterligare överenskommelser som det internationella samfundet har ett gemensamt ansvar för. Mot bakgrund av att 15 kvinnors liv per dag kan räddas, är det aggressiva motståndet från Katolska Kyrkans hierarki förvånansvärd. Men även tystnaden från EU ger anledning till kritik. Regeringen kan såväl uttrycka sin mening om RH-Bill som att redovisa EU:s ståndpunkt. EU bör utan dröjsmål offentligt uttrycka sitt stöd för RH-Bill såväl i Bryssel som i Manila. Vidare oroar planeringen för att dra tillbaka stödet till hälsosektorn. Sveriges ambassad stängdes i Manila och stöd till organisationer har redan uteblivit. Socialdemokraterna har uttalat sitt stöd för kvinnors rättigheter i Filippinerna.
Min skriftliga fråga i riksdagen till Biståndsministern Gunilla Carlsson idag är om vilka initiativ regeringen vidtagit mot bakgrund av den oacceptabla utvecklingen av mödra- och spädbarnsdödligheten, Stöder regeringen RH-Bill i Filippinerna.