torsdag 27 september 2012

Frågan om Elområden blir motion

Socialdemokrater från Jönköpings län kommer att motionera om Elområden. Jag menar att energieffektivisering är en grundläggande beståndsdel i en framtida energipolitik. Vi S har ett högre mål för effektivisering av energianvändningen i Sverige och beklagar att stödet för investeringar i solvärme och solel har avvecklats. Sverige behöver satsningar för att stimulera förnybar energi och inhemsk energiproduktion i stället för importberoende. Förnybart tillsammans med en effektivare energianvändning är lönsamt och kan leda till innovationer för nyföretagande, ge arbetstillfällen och exportinkomster. Problemen med höga elpriser, extrema prissvängningar och handelsstörande beteenden på energimarknaderna måste även angripas genom en förändring av EU:s politik. Vi vill göra en översyn av hela den nordiska elmarknaden ur ett konsumentperspektiv.

Vi socialdemokrater har även hävdat att Sverige skulle betraktas som ett elprisområde. Protester mot nuvarande konstruktion har märkts från industrier och kommuner som Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Nuvarande konstruktion ledde till att gränsen mellan elområde 3 och 4 skar rakt genom Gislaveds kommun medan grannkommunen Gnosjö hamnade i elområde 4.

Regeringen har heller inte gjort tillräckligt för att lyfta fram konsekvenser av att dela in Sverige i olika elprisområden. Vi har pekat på vikten av att underlätta situationen för svenska elkonsumenter genom att investera och bygga ut nätkapaciteten. Svenska kraftnät uppger att gränserna satts utifrån flaskhalsar i nätets överföringsförmåga. Ansvarigt statsråd har svarat riksdagen med att ansvaret är myndigheters. Enligt regeringens vana skjuter man över ansvaret till myndigheter istället för att ta sitt ansvar. Men genom att förslaget nu blir verklighet bör till exempel gränsdragningarna av elområden ses över. Situationen kan underlättas för svenska elkonsumenter genom investeringar och utbyggnad av nätkapaciteten. För mig är det viktigt att markera och vill du  läsa vår kommande motion så finns den inom någon dag utlagd på riksdagens hemsida.