torsdag 27 september 2012

I väntan på S-Budgetmotion


Vi vill skota FAS 3 och S har nu även lagt fram en plan för hur det ska gå till. Arbetslöshten fortsätter stiga och det rapporteras om nya varsel i Jönköpings län. Sverige har ingen näringsplitik värd namnet. När Moderaterna tillsammans med sina samarbetspartier tog över regeringsmakten 2006 lovade de att med sin politik minska ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten och utanförskapet. Idag drygt sex år senare kan vi konstatera att ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten är i högre nivå än 2006. Utanförskapet har ökat och inkomstklyftorna har blivit allt större sedan 2006. Fattigdomen har ökat och då inte minst Barnfattigdomen. Verkligheten talar för sig, regeringen har misslyckats med sin politik i många politikområden. Och istället för att lösa dessa problem försöker regeringen genom ideologiska utsagor och diverse PR-utspel försköna verkligheten.

För medborgarna handlar inte verkligheten om förskönande siffror eller PR utspel, utan om konkreta åtgärder och förslag som kan ge lösning på de problem Sverige står inför. Det är dags för regeringen att inse sitt misslyckanden. Och det finns det hopp efter dessa misslyckanden i politikområden efter politikerområden genom den politik vi socialdemokratater tryggt lägger fram på område efter område.  

Socialdemokraternas ansvarsfulla politik har varit framgångsrikt genom tiderna, särskild inom det finanspolitiska politikområdet. Socialdemokratiska regeringar har under ekonomisk svåra tider investerat medel för att stimulera ekonomin och i ekonomisk goda tider har man sparat. På så sätt har Sverige kunnat möta de finansiella kriserna bättre. Regeringen har inte vågat vika från Göran Perssons ekonomiska ramverk som la grunden för ordning och reda i staten. Vår fd Statsminister Persson politik har gjort att Sverige klarat sig bättre än många andra Europeiska länder de senaste åren.

Vi Socialdemokrater kommer inom kort att presentera vår höstbudgetmotion. Där vi kommer med våra förslag och visioner på hur vi kan bygga och rusta Sverige starkt inför framtiden. Vi tror inte på skattesänkningar som är finansierade med lånade pengar, vi tycker inte man ska låna pengar för att kunna sänka exempelvis bolagskatten. Vi anser att det finns bättre och mer effektiva sätt stimulera ekonomin på. Desstuom ska vi lämna en mindre spretigt budgetmotion till riksdagen än vad regeringen orkar leverera.