onsdag 19 september 2012

Syrien-kriget påverkar i Turkiet


Flyktingarna jag mötte i Turkiet på gränsen till Syrien bekräftade att shiamuslimska Hizbollah och terrornätverket al-Qaida strömmat till de syriska rebellernas hjälp. Risken är att den ökade närvaron av militanta islamister gör att det kan bita sig fast även efter ett regimskifte. Oron finns även bland grupper i Turkiet för att militanta extremister längre fram även ska komma att utgöra ett hot vid inrikeskonflikter i Turkiet. Förbittringen över det internationella samfundets handlingsförlamning var stor bland de syrier jag mötte, men samtidigt var de eniga i att de inte ville se en militär intervention i sitt land. Kurderna uppges ha gett sympatier till al-Assad mot löfte att få utgöra en efterlängtad självstyrande region. Kurder från Syrien har tränats militär i irakiska Kurdistan för att kunna återvända till Syrien när Assadregimen faller Att president Barzani uttalat ambitionen att ena de olika kurdiska grupperna ser med oro i Ankara.

Situationen i Syrien bidrar till att till att polarisera den inrikespolitiska situationen Turkiet. Oppositionen i Turkiet har kritiserat regeringen för att de öppnar upp för ett krig, inte bara mot alawiter i Damaskus utan även mellan shia och sunni, genom logistisk hjälp men även stöd till utrustning. Somliga går så långt att de talar om ett informellt krig mellan Syrien och Turkiet. Ett av flyktinglägren pekas ut som plats för militär träning och ett annat uppgavs vara reserverat för dem som rymt från al-Assads arme. Sextio procent av det styrande AKP partiets väljare är kritiska till regeringens flyktingpolitik och Syrienpolitik. Det finns många puselbitar för att förstå skeendet, detta är ett bidrag till den bilden.