torsdag 6 september 2012

BRO skriver


Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. BRO skriver – Hjälp oss förbättra Bröstcanservården.

Man beskriver att ca 7 000 kvinnor insjuknar årligen i bröstcancer. Varje dag får 20 kvinor i Sverige en diagnol och var 6:e timme dör en kvinna i Sverige i bröstcancer.

Man efterfrågar:
 
• Likvärdig och fullgod behandling oberoende av bostadsort

Likvärdig vård oberoende av var man bor och var man får sin behandling. Men pekar på väntetider för diagnos och behandling, ibland nekas behandlingar och läkemedel av kostnadsskäl. Vilket kan ställs mot likställdhetspolitiken. Men det finns nationella riktlinjer för bröstcancervården, men inte alltid regionala vårdplaner. De vill att patienter ska kunna få en förnyad medicinsk bedömning, så kallad second opinion.

 • Skriftlig information om diagnosen och behandlingsplan samt rehabiliteringsplan

Man beskriver hur ett cancerbesked är en chockartad och omskakande upplevelse. Så jag förstår att patienter blir oförmögna att ta till sig information och minnas vad som sagts. Därför menar man att det är viktigt med skriftlig information, skriftlig behandlingsplan och om den rehabilitering patienten får efter avslutad behandling. För de som vill ha rekonstruktion skall den ske så snart det är medicinskt möjligt inom ramen för sjukvårds- försäkringen.

• Mammografi för alla kvinnor 40-74 år

Vidare menar man att Sverige inte följer kriterierna i EU:s riktlinjer för kvalitetssäkring avseende screening och diagnostik av bröstcancer mot bakgrund av att inte alla landsting uppges leva upp till kravet att bilderna ska granskas av två av varandra oberoende specialister. Avgiften varierar mellan 80 kronor och 200 kronor beroende på vilket landsting man tillhör och ingår inte i högkostnadsskyddet

För mig som socialdemokrat är det också viktigt att cancervården får fortsätta utvecklas. Då är klimatet för de kliniska prövningarna viktigt. Man kan rikta satsningar inom forskningen.  Det är viktigt att det finns satsningar på medicinsk forskning och då särskilt på förutsättningarna för kliniska prövningar och forskning så att svensk vård kan fortsätta att utvecklas till fromma för cancerpatienter.

Det är rimligt att en cancerstrategin leder till högre likvärdighet och rättvisa också när det kommer cancerpatienterna. Vi får aldrig acceptera att den vård som patienten får beror på något annat än de medicinska behov som patienten har. Regeringen måste ta sitt ansvar för cancervården och föreslå insatser som leder till höjd kvalitet och likvärdighet.

En av de stora utmaningarna för sjukvården under senare år har varit cancern. Cancervården har också gjort stora framsteg. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det gäller kanske i synnerhet de cancersjukdomar, prostata- och bröstcancer, som drabbar flest patienter. Bröstcancer är den cancerform som drabbar flest kvinnor. Alla former av cancerbesked drabbar patienter hårt och deras anhöriga. Visserligen har nya behandlingsmetoder, där läkemedel är en viktig del, betytt mycket för att förbättra vården för de många cancerpatienterna men fortfarande finns skillnader som bygger på t ex var man bor eller vilket kön patienten har. Det krävs även en ökad medvetenhet om att barn som genomgått en cancerbehandling med positivt resultat senare kan drabbas av bieffekter.

För mig som politiker är det viktigt att lyssna på såväl organisationer, patienter, professionen, landstingspolitiker som mina kolleger i ansvarigt utskott här i riksdagen. Men också att ta initiativ när det krävs. Som socialdemokrat vill jag öka kunnandet och förbättra vården ytterligare för cancerpatienter. Jag har även som arbetskamrat, vän och anhörig mött cancern, det har vi dessvärre alla gjort, så vanlig är sjukdomen. Ingen får stängas ute från rätten till en bra vård.