fredag 3 augusti 2012

Stockholms Pride

Fest, tal, tåg genom Stockholm och seminarium. Pride är även politik svåväl nationell som internationell. Den första rapporten från FN som behandlade HBTQ personer och mänskliga rättigheter kom i december 2011. Rapporten är "Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity” I rapporten behandlas frågor som kriminalisering av sexuella läggningar, diskriminering på grund av sexuell läggning samt hatbrott på grund av sexualitet eller könsidentitet. I den viktiga rapporten framkommer att lesbiska kvinnor och transpersoner är två extra utsatta grupper för trakasserier. 

UN Women i Sverige pekar på att FNs generalsekreterare Ban Ki-moon tydligt har visat sitt stöd för HBTQ-personer genom att ta avstånd från diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. UN Women Sverige menar vidare att det ligger i dess uppdraget att, enligt Kvinnokonventionen, ta avstånd från all form av diskriminering av kvinnor. Kvinnors mänskliga rättigheter måste vinnas om och om igen och att vi finns i den kampen!