torsdag 2 augusti 2012

Pensionsdebatt med sikte framåt

Som socialdemokrater välkomnar jag diskussioner om framtidens pensioner. Att pensionsöverenskommelsen ligger fast får inte innebära att vi inte kan föra diskussioner om de utmaningar som pensionssystemet möter. En central fråga är hur vi kan öka antalet arbetade timmar. Om bra pensioner ska kunna tryggas för breda yrkesgrupper måste fler kunna jobba fram till pensionsåldern, eller ännu längre. Utgångspunkten måste vara att utveckla en fungerande politik för fler och bättre jobb, satsningar på arbetsmiljön och insatser är att förbättra möjligheterna för rehabilitering och omställning, utveckla formerna för kontinuerlig kompetensutveckling och införa rätt till heltid. I dag befinner sig allt för många människor utanför arbetsmarknaden. En växande långtidsarbetslöshet och tiotusentals utförsäkrade försämrar förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna.

För att hantera en demografiska utmaning och förväntad ökad livslängd behöver Sverige en politik som bekämpar arbetslösheten och gör det möjligt för fler att kunna arbeta längre upp i åldrarna. Men många som har ett jobb inte orkar arbeta till 65 års ålder. Arbetslivet är helt enkelt för tungt och slitsamt. Att då, som statsminister Fredrik Reinfeldt föreslå höjd pensionsålder till 75 år är provocerande för alla dem som skulle vilja, men inte tillåts eller orkar, arbeta. Jag konstaterar att den moderatledda regeringen lägger krokben på sig själv genom att föreslår höjd pensionsålder samtidigt som för man en politik som motverkar ett längre arbetsliv.

Vi får aldrig acceptera en politik som lämnar hundratusentals i långvarig arbetslöshet och som bara tittar på när människor slits ut innan de ens har hunnit fylla 65. På sikt kommer de som förvärvsarbetar att behöva försörja allt fler när pensionsavgångarna beräknas till 1,6 miljoner till år 2025, vilket är fler än tillskottet av ungdomar. Om den ekonomiska tryggheten ska kunna tryggas för alla pensionärer krävs ett hållbart arbetsliv där varje människas vilja till arbete tas tillvara. Pensionsdebatten idag måste ta sikte på framtiden.