fredag 10 augusti 2012

Färre komvux-platser i länet

Statens bidrag till den kommunala vuxenutbildningen har minskat och den kommunala budgeten har också skurits ner. Situationen är mycket ansträngd. Resurserna har blivit så begränsade att det bara är sökande med maximalt 9-årig grundskola som bereds plats på komvux. Bara i juni tvingades den kommunala vuxenutbildningen i Jönköping ge 400 sökande avslag inför hösten. Pengabrist betyder färre komvux-platser!

När vuxenutbildningen i Jönköping är i pengakris får unga vuxna med en halvfärdig gymnasieutbildning inte börja läsa på komvux. Samtidigt som vi vet hur en oavslutad skolgång är ett hinder för att få jobb.