fredag 10 augusti 2012

Mjölk


Mjölkbönder har hållit krismöte på Elmia: 600 lantbrukare samlades på torsdagen till ett extrainkallat krismöte på Elmia i Jönköping. Arla Foods sänkta mjölkpris – till 10,3 öre per kilo – och det stigande foderkostnaderna har betytt att många mjölkbönder riskerar att hamna i djup kris.

Så här långt har vi inte samma situation som i Danmark där lantbruket står för en större andel av BNP, bönder generellt är högre belånade och har större besättningar. Men bonusar upprör. Och oron samt desperationen växer. Det har till och med startats en protestgrupp på Facebook döpt till ”Reclaim the milkprice”. Christer Ågren, chef för Arla Sverige, vidhöll dock på mötet att det inte går att betala mer för mjölken just nu. ”Vi betalar mest i Europa och har gjort så gott vi har kunnat” försäkrade han. 

Regeringen skjuter frågan ifrån sig till väntade beslut i EU 2014. Att dagens Centerparti som en konsekvens av sin nyliberala linje säger nej till även till lantbrukarna var väntat. Annars hade Lööfs  politik snabbt fallit pladask i en mjölkpöl. Men kommer LRF att ta hänsyn till regeringens politik eller kommer dom att låta C koka i mjölken. Alternativtet är att frågan om mjölken riskerar att koka över om inte marknaden visar upp en annan sida.

Men jag tror inte sista ordet är sagt i mjölkfrågan även om regeringen kämpar för att skjuta näringens oro ifrån sig. Har Lööfs pressade Centerparti råd med detta missnöje bland deras hårt prövade, en gång så viktiga, kärnväljare.

Som konsument kan jag säga att mjölkpriset inte får mig att överväga att droppa mjölken .