tisdag 14 augusti 2012

Efterlyser vision för Mjölken!

Frågar idag landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) skriftligt i riksdagen:

Sveriges lantbrukare exporterar produkter till en internationell livsmedelsmarknad. Företagen påverkas även av världsmarknadspriset på foder för kor.

Nyligen samlades ca 600 lantbrukare till ett extrainkallat krismöte på Elmia, Jönköping och på sociala media pågår debatten.

Länder inom EU har fått godkännande för att kunna tidigarelägga utbetalningar av gårdsbidrag. Något LRF efterfrågat även för Sverige mot bakgrund av situationen för mjölkbönderna.

 LRF har tagit fram ett stödpaket som inkluderar likviditetsberäkningar men frågan är om regeringen kan behöva vidta åtgärder på såväl kort som såväl lång sikt.

Jordbruksminister Erlandsson hänvisar till förväntade beslut i EU under 2014. Men det är otillräckligt som vision för mjölken. På längre sikt ser jag däremot positiva förutsättningar för mjölkproduktion.
Mot bakgrund av denna situation undrar jag om landsbygdsministern Eskil Erlandsson och regeringen har vidtagit några åtgärder för mjölkbönder och mjölken.

och under tiden har jag twittrat om Mjölk, Mat och Makt på CarinaHagg