onsdag 1 augusti 2012

S-motion förverkligar entreprenörscentrum i Gnosjö

Gnosjöandan är ett etablerat begrepp, men det välkända uttrycket riskerar att bli förlegat om visionerna försvinner och utvecklingen stannar upp. Även Gnosjö behöver vitaliseras och utvecklas – sin riksbekanta anda till trots. Nu kommer Gnosjö att berikas med ett nytt entreprenörscentrum.

Inför hösten presenteras en ny offensiv satsning som kommer till stånd efter en motion som lagts fram i kommunen av socialdemokraten Markus Kauppienen. Han har sagt - "Vi behöver satsa mer på näringslivet och vi behöver stimulera nya näringar." En inställning som behövs, Gnosjöbygden har   drabbats företagskonkurser, arbetslöshet och har ett för lågt nyföretagande samt kvinnliga företagare.

      
Målet med initiativet är således att få fler företag i kommunen. Gnosjös näringsliv består nästan uteslutande av industrier och där är det inte längre samma skjuts på nyanställandet som tidigare. Det behövs också företag och företagare som kan ta vid vid generationsskifte. Man startar upp i en lokal med kontorsplatser som dels ska hyras ut till nyföretagare och dels disponeras av kommunens näringslivskontor med affärs- och näringslivsutvecklare. Att hyra en lokal kan vara tungt som nystartad företagare. Man ser också fördelar i att samla sig till lokaler där kan nätverka från start och få professionell hjälp. För att utveckla Gnosjö och Gnosjöandan kan handfast stöd behövas likväl som nya tag tas för den övergripande politiken i bygden och dess attraktivitet.  

Kan kostatera att Gnosjöandan frodats bäst under S-regeringar. Bygden behöver en näringspolitik värd namnet, vågar man hoppas på att nuvarande regeringen ska tänka om. Under tiden till maktskifte är det välkommet att socialdemokrater tar initiativ och att lokal samverkan kan stimuleras för en nödvändig utveckling av kommunerna. Är det inte dags att sammanfatta det KD och Svesnkt Näringslivs så närstående Gnosjöupproret  som ett fiasko för företag. Vem som tjänade på detta politiska jippot som media så okritiskt svalde är en annan berättelse.