fredag 3 augusti 2012

Ett citat

När brev från fundamentalister av olika slag kommer, ser jag hur påfallande ofta de har gemensamma drag. Inte minst kan oheliga allianser uppstå mot kvinnors mänskliga rättigheter. Tänker också på att man oftare än idag, inte ska låta dessa politiska rörelser, även när de klär sig i religionens klädnad, få stå oemotsagda. Att inte låta bilden bli ensidig och tillåta diskriminering. Det finns ett citat som jag idag bifogat brevsvar och som jag vill dela med mig av till fler.      

När Islams fjärde khalif, Muhammeds svärson och shiamuslimernas främste imam vid ett tillfälle råkade i gräl med Koranfundamentalister yttrade han:

”Denna Koran är bara bläck och papper, den kan inte tala för sig själv. Det är människor som tolkar den, utefter sina begränsade personliga omdömen och åsikter.”