måndag 13 februari 2012

Sahel-regionen

Sahelregionen är den biogeografiska zonen mellan Sahara i norr och den sudanesiska savannen i söder. Den korsar tvärs över Nordafrika mellan Atlanten och Röda havet. Regionen omfattar Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Algeriet, Niger, norra Nigeria, Tchad, Sudan, norra Etiopien, och Eritrea. Andra gör en snävare definition.

Alltsedan 2007 har en handlingsplan för EU-kommissionens samverkan i Sahelländerna funnits, ”Sahel Global Plan”. Vid ett möte i Luxemburg 2010 diskuterades situationen i Sahel med fokus på att stabilisera regionen, och en enighet uppnåddes om ett nära samarbete med staterna i regionen, FN, Afrikanska unionen med flera partner för att främja säkerhet, stabilitet, utveckling och gott styre i regionen. Den arabiska våren berör även denna komplicerade och delvis instabila region samtidigt som Sahels instabilitet också i hög utsträckning påverkar Nordafrika.

Regeringen bekräftade bortförandet av en svensk medborgare i Mali den 26 november 2011 vilket definierades som ett polisärende. Sverige har ambassad i huvudstaden Bamako, och flera länder agerar på hög nivå. Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, har fördömt kidnappningarna i Timbuktu. Rådet ”antog” en ny strategi den 21 mars 2011. Ambitioner för en enhetlig insats i området har framkommit. Regeringens förhållning till en tillämpning av strategin är däremot oklar. Det skulle vara önskvärt att Utrikesminister Carl Bildt fäste större tonvikt vid Afrika och inte betrakta kontinenten som enbart en biståndsfråga som när han t.ex. via sin blogg meddelade att biståndsminister Gunilla Carlsson skulle vara utrikesminister i Afrika.

EU måste låta sin nya politik genomsyra de olika samarbetsavtal man har med länderna i regionen, och dit hör även Sahel. Ändå är EU-strategin för Sahelregionen, ”European Strategy for Security and Development in the Sahel” såväl okänd som frånvarande i den politiska debatten. Även om regeringen är påfallande lågmäld till strategin i dess olika delar vet vi att Sahel kommer att kräva ökad uppmärksamhet. Men, vem har hört regeringen tala vad den vill gentemot Sahel? om vad Bildt säger i EU-kretsen? Att inte ha en mening är detsamma som att låta sig ledas av andra och då ska Sverige som minium veta varthän det bär och bär det alls.

Som socialdemokrat vill jag betona vikten av centrala bidrag för politisk utveckling, kvinnors organisering samt till humanitära biståndsinsatser. Sveriges stöd till de nordafrikanska länderna ska bygga på insikten om behovet av kvinnors delaktighet. Kvinnornas erfarenheter och syn på hur samhället ska förändras kan utgöra den förändringskraft som behövs i Nordafrika långt efter att omvärldens strålkastare inte längre riktas dit. Brist på Utveckling och insatbilitet i Sahel riskerar att flytta in problem som vapaen genom smuggling in i länder som Libyen och Algeriet över de ännu porösa gränsernana.

Som socialdemokrat menar jag också att Sveriges stöd även ska främja framväxten av ett starkt civilt samhälle då civila organisationer är oerhört svagt utvecklade i Nordafrika och Sahelregionen. Svenska folkrörelser, fotbollslag, körer och andra föreningar har stor erfarenhet av utbyte med människor i de forna öststaterna. Genom dessa samarbeten har det tydligt visats hur stor betydelse kontakten mellan människor och organisationer har för att utveckla ett civilt samhälle. Dessa erfarenheter bör nu svenskt bistånd bidra till att överföra till Nordafrika. Jag har samma förhållningssätt till Sahel. Bristen på socio-ekonomisk utveckling är tillsammans med brist på demokratisk utveckling dubbelt bekymmersam.

En social och ekonomisk utveckling är nödvändigt i Nordafrika och Sahel för att bringa framtidshopp till dessa länders unga befolkning. Utan framtidshopp blir vägen mot demokrati ännu svårare. Jag har nyligen lyft Sahel i riksdagen och talade så sent som i lördags åter om regionens bekymmer men också om möjlighter inför en sal med åhörare. Men frågan är om regeringens företrädare ska sätta fokus på Sahel under riksdagens Utrikespolitiska debatt nu på onsdag genom att svar om vad regeringen de vill. Planerna för en EU-insats med svenskt stöd kräver svar.