söndag 21 november 2010

Påvens livsfarliga politik

Hiv/aids är den vanligaste dödsorsaken i Afrika och den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Idag lever cirka 33 miljoner människor med hiv i världen. Varje dag dör nästan 5 500 människor i aids och varje dag smittas nära 7400 människor.

Är vi på väg att förlora kampen mot aids? Inför de siffror jag har redovisat här blir man både förtvivlad och desperat.

Men naturligtvis får vi inte ge upp kampen mot aids. Den katolska kyrkans inställning drabbar framför allt fattiga och maktlösa kvinnor, alltså de redan mest utsatta.

Vilka krav kan unga kvinnor som är helt utlämnade åt sina män ställa i en sådan situation?

Jag vill peka på en nyckelfråga. "Det är männens ansvar" sa FN:s numera fd generalsekreterare Kofi Annan i ett tal om just mäns ansvar:

- De kan göra en verklig insats genom att visa mer omtanke, genom att ta färre risker och genom att se aidsproblematiken i vitögat.

Det är ett faktum att kvinnor smittas lättare än män. Om man jämför kvinnor och män i åldern 15-19 år i flera afrikanska befolkningsgrupper är det ungefär sex gånger fler kvinnor som är smittade.

Vad kan vi göra? Vad kan Sverige göra? Ett svar är att alla ska ha rätt till upplysning och tillgång till kondom och femidom. Ge kvinnor makt över sitt eget liv och barnens framtid.

Anders Nordström är ny ambassadör med särskilt ansvar för Sveriges internationella arbete på hiv/aids-området. Men ännu har vi inte hört något om vad han och regeringen vill med detta mandat. Regeringens policy om Sveriges internationella arbete behöver vässas inför den 1 december, den internationella aidsdagen. Nu är det tyst från Rosenbad.

Vi vet att inom EU arbetar den katolska kyrkan för att underminera kampen för sexuella och reproduktiva rättigheter. Ett baksalg för hälsoutbildning och sexualundervisningen. Folkpartister har hållit med om att detta är en katastrof för bekämpandet av sexuellt överförbara sjukdomar, tidiga ungdomsgraviditeter och mödradödligheten är det en katastrof. Men i regeringsställning sitter de tysta även i denna fråga i trygg förvissning om att de inte granskas av media.

Vi måste arbeta både med män och kvinnor. Män sitter ofta med den politiska och ekonomiska makten. Likaså med den religiösa makten som är mycket viktig i många länder. Inte minst påven och katolska kyrkan har en syn på kondomer som är boksvavligt talat livsfarlig för många kvinnor och män. En politik som helt i onödan gör barn föräldralösa.

Barn utgör en hårt utsatt grupp. Under 2007 smittades 370 000 barn under 15 år med hiv och idag beräknas att cirka 2 miljoner barn lever med sjukdomen globalt. Framsteg har dock gjorts vad gäller mor- till barn-smitta och andelen blivande mödrar som nås med medicin har ökat från 9 procent 2004 till 33 procent 2007.

Har nu Påven verkligen ändrat Katolska Kyrkans politk vär det att välkomna. Men det återstår för Påven att be om förlåtelse till de vars anhöriga avlidit som konsekvens av Heliga Stolens förbud av kondomer.