fredag 19 november 2010

Nya bröst till jul?

Det är nu möjligt att köpa nya bröst på auktion och är du riktigt snabb och slår till direkt kan du få dem före jul. Bröstreklamen, som är djupt kränkande och sexistisk, damp nyligen ner i min inkorg.

- Jag reagerade starkt när jag såg reklamen. Den verkligen förlöjligar kvinnor och framställer dem på ett sätt som inte är acceptabelt i ett samhälle som hävdar alla människors lika värde.

Det är viktigt att vi tar krafttag mot den här typen av reklam och därför vill jag veta vad statsrådet Nyamko Sabuni (FP) är villig att göra för att motverka reklam av det här slaget.

Men det finns även en hälsoaspekt att ta hänsyn till. Auktionen säger absolut inget om företaget eller vilken kvalitet implantaten håller. Vi läser allt för ofta i tidningarna om misslyckade bröstförstoringar. Nu senast om en svensk kvinna som åkte till Polen för en bröstförstoring. I tre månader har hon legat medvetslös. Enligt läkarna fick hon för mycket narkos under operationen och det skadade hennes hjärna.

- Det är lika tragiskt varje gång en kvinna skadas. För deras skull måste vi fortsätta driva de här frågorna och få till en grundläggande attitydförändring av dagens kvinnosyn.

Reklamerbjudandet Nya bröst till Jul? är ett är ett djupt kränkande erbjudande då det utgår ifrån att kvinnors kroppar måste förändras eftersom de inte duger som de är.

Det råder en bred politisk enighet om att könsdiskriminerande reklam är problematisk och inte önskvärd i ett jämställt samhälle. Att kvinnor och män förlöjligas eller framställs på ett kränkande eller stereotypt sätt i reklam såväl som i andra sammanhang är inte acceptabelt i ett samhälle som hävdar alla människors lika värden.

För att motverka könsdiskriminerande reklam på lång sikt måste det till en grundläggande attityd­förändring i hela vårt samhälle.

I betänkandet Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 2008:5) föreslogs det att ett förbud mot könsdiskriminerande reklam skulle införas. Ett förslag som regeringen sade nej till.

Jag anser att det behövs lagstiftning på området för att komma tillrätta med den könsdiskriminerande reklam som vi kan se runt omkring i vårt samhälle.

Men vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att motverka kränkande könsdiskriminerande reklam? Nyamko Sabunis (Fp) ensidiga tro på att marknaden själv kan hantera frågon har provats men åter visat sig inte fungera.