torsdag 30 april 2009

Kvinnors rättigheter i fängelse måste stärkas - COE i Strasbourg

Nyss hemkommen från några dagar i vackra Strasbourg från mitt arbete i Europarådet. Många viktiga frågor diskuterades och jag valde att särkiltuppmärksamma Europarådets senaste rapport om kvinnor i fängelser.

Det är för mig en viktig fråga att uppmärksamma de speciella problem fängslade kvinnor har. Särskilt gällande situationen för ensamstående mammor, gravida, underåriga, och hur fängelseskapet påverkar deras eget psyke och familjerelationer.

Jag i egenskap som ordförande för Europarådets kommitté lika rättigheter för män och kvinnor lade fram ett antal ändringsförslag för att förstärka kvinnors rättigheter i resolutionen.

Kampen för jämställda rättigheter måste alltid genomsyra alla samhällsfärer och framhävas på samtliga beslutsnivåer, såväl lokal, nationell, europeisk som global.

Imorgon första majtalar jag i Aneby och tranås, kom och slut upp i det fina vårvädret, tillsammans höjer vi rösten mot regeringen som för närvarande sänker jobbsverige..

Väl mött...

/Carina
I