måndag 4 maj 2009

Ställ krav på socialt ansvarstagande företag, EU!

Idag skriver jag på politikerbloggen att jag anser att EU bör skärpa kraven på de företag som får EU-finansiering.

För att ett företag idag ska få EU-stöd finns en rad formella och byråkratiska föreskrifter men tyvärr inga tydliga och konkreta krav på att de sökande ska presentera ett plan för socialt ansvarstagande.

Jag tycker det borde vara självklart att företag som tar ett större socialt ansvar bör gynnas. Affärsprojekt utan tydliga sociala ansvarstagande löper stor risk att investera eller handla med andra aktörer som använder sig av metoder som är helt oacceptabla för den absoluta majoriteten av skattebetalarna.

Jag går till val till Europaparlamentet på att socialt ansvarstagande för företag ska löna sig för både företag och konsumenter.

/carina