fredag 15 maj 2009

(S) valmanifest presenterades idag- vi vill ha en union med full sysselsättning

Idag kl 12.00 presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest inför Europaparlamentsvalet.

Vi vill ha en union med full sysselsättning. Som ett första steg vill vi halvera ungdomsarbetslösheten. Ungdomar ska erbjudas jobb, utbildning och praktik. Det är möjligt eftersom vi sätter jobb före stora skattesänkningar. Det är möjligt för vi tar ansvar för Sverige och för en politik för att möta framtidens utmaningar.

I Jönköpings län är över 3000 ungdomar arbetslösa. Många unga beskriver frustration, ovisshet och maktlöshet. Hur ska man få den arbetslivserfarenhet som krävs om man inte ens får chansen till ett första jobb? Inget arbete, ingen möjlighet att flytta till egen bostad, ingen möjlighet att leva ett självständigt liv. Framtidstron viker och det är helt förståeligt. Men det är också en signal om att vi måste ta ansvar från politiskt håll att skapa förutsättningar för att Sverige ska våga beträda nya marker och skapa nya innovationer som leder till nya jobb.

EU halkar efter många andra länder. Nu behövs krafter i Europarlamentet som skapar en politik för jobb och tillväxt med en balans mellan människan och marknaden.

Jag tillsammans med mina partikollegor vill att företagen i EU ska konkurrera med kunskap och kompetens, och inte låga löner eller dåliga anställningsvillkor, då behövs det en radikal förändring i många EU-länders politik. Målet för det gamla Lissabonstrategin var att EU år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga, kunskapsbaserade ekonomi med full sysselsättning och hållbar utveckling. Den tidigare Lissabonstrategin hade vackra målsättningar, men var för svag för att leverera önskvärt resultat. Nu behövs en ny jobb- och tillväxtstrategi, som har något mer djärva målsättningar. Den nya jobb- och tillväxtstrategin behöver peka ut några områden där det verkligen är prioriterat att lägga om politiken i EU – och se till att det görs. Två sådana områden är investeringar i utbildning och kompetens och investeringar i gröna jobb.

Med fler jobb växer ekonomin, det tryggar välfärden och ger alla människor en möjlighet till livskvalité och framtidstro. Det är samhället jag vill fortsätta leva i.

/carina