torsdag 28 maj 2009

Den nya Socialdemokratin

Känner ni det också? Det är ett paradigmskifte på gång i världen, och på fler sätt än ett. Men det jag just nu tänker på är marknaden. De välbärgade och inflytelserika direktörerna och styrelsepamparna blev för giriga .. de ville ha mer mer mer...mer makt, mer pengar. De pressade marknaden till det yttersta. Men någonstans tar det stopp, vi vet ju det! Det är också ett ekonomiskt faktum. Lågkonjuktur och högkonjuktur avlöser varandra med mer eller mindre jämna mellanrum.

Vi lever i en tid där Europa styrs av regeringar väldigt långt ut på högerskalan. Men vad Europa nu behöver är den nya Socialdemokratin. För Socialdemokraterna i Sverige och Europa har en bärkraftig politik där balansen mellan marknad och människa kännetecknas av en harmoni. Där företag kan växa sig starka och konkurrenskraftiga genom att konkurrera under bärkraftiga villkor.


Idag har företag inom alla branscher en gyllene möjlighet att vinna tillbaka förtroende hos investerare, kunder och allmänheten i kristider. Det genom att visa på att de genom socialt ansvarstagande har en hållbar strategi för hur man kan tjäna pengar och ge en god avkastning till sina investerare. Det går Socialdemorkaterna i bräschen för! Jag går själv till val till Europaparlamentet på att socialt ansvarstagande för företag ska löna sig. Jag kommer helhjärtat jobba för att EU genom gemenskapslagstiftning ska se till att företag som på frivillig basis ansluter sig till denna standard ska gynnas när olika stödpaket ska delas ut till krisdrabbade företag.


Vår klimatpolitik inom den rödgröna samarbetet är dessutom så stark, långsiktig och den bransch när Sverige är som starkast! Sverige är idag längst fram vad gäller miljöteknik och miljöinnovationer, men de behöver investeringar för att växa. Här finns Sveriges nästa stora framgång på marknaden, här finns de nya gröna jobben. Vi ser det! Medans regeringen väljer en halvhjärtad miljösatsning och väljer att stödja den gamla kärnkraftsindustrin. Varför? Skälet är enkelt genomskådat! De gör inte det för att skapa jobb, och inte för att det är det på sikt bästa alternativet - de gör det för det är den bekvämaste vägen att gå, de gör det för så gör alla andra!


Vill du ha företag som tar mer socialt ansvar? Dvs som bryr sig om allt från en bra abretsmiljö för sina anställda, eller varför inte sin produktion (stoppa djurplågeriet av grisar) - vi konsumeter kräver ansvar från dagens företag! Det förbättrar både företagen och deras konkurrenskraft och lönsamhet!


Vill du ha ett nytt Europa? Ett Europa med schyssta arbetsvillkor, fler gröna jobb, och en hållbar värld för dina barn?


Säger du ja på samtliga frågor? Kryssa 13 på Socialdemorkaternas lista den 7 juni! Jag tar dina krav till Bryssel.
Läs mer om intressanta och kul miljöinnovationer som tas fram i Sverige här på bloggen om miljöinnovationer.


/Carina