torsdag 16 april 2009

Framgång kräver företagsamhet!

Den rådande lågkonjunkturen har inte bara medfört en dålig arbetsmarknad och många varsel. Nu går även företagen i konkurs på löpande band. I mitt hemlän Jönköping har antalet företagskonkurser under perioden januari till mars 2009 fördubblats om man jämför med 2008.

Det är mycket oroande eftersom småföretagen sysselsätter ca 1.6 miljoner människor i Sverige. Det finns en stark entreprenörsanda i Sverige och den bör enligt min mening stimuleras till det yttersta under lågkonjunkturen. Här ligger den gyllne nyckeln till nya jobb. För att starta nya företag behöver bankerna låna ut pengar, krisen har gjort att bankutlåningen stramats åt, det är ett problem. Det är en av regeringens viktigaste uppgifter att lösa, men just nu gör de kraftiga felprioriteringar genom att skjuta in flera miljarder i arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att folk ska gå på bidrag och söka jobb (jobb som inte finns) Att "gömma" arbetslösa hjälper inte människor.

Därför är det glädjande att idag läsa om Rosengård Invest. Investerare som planerar att hjälpa invandrare med krediter för att starta företag. Det är i kristider som investeringar ska göras.

Ett annat problem för företag är att de fått ekonomiska problem pga av uteblivna betalningar från det offentliga. Därför är EU-kommissionens senaste initiativ till lagförslag mycket välkommet. Den nya lagstiftning skulle tvinga offentliga myndigheter i EU-länderna att betala sina räkningar senast inom 30 dagar.

EU gör skillnad i din och min vardag! En av mina främsta ambitioner om jag skulle bli invald i Europaparlamentet är att jobba för att stärka företagens konkurrenskraft ytterliggare genom att EU ska arbeta fram hållbarhetsriktlinjer så företag kan bli bättre på att ta samhällsansvar för sin verksamhet. Det har visat sig ge ökad lönsamhet, nu ska vi hjälpa alla företag som på frivillig väg vill ta mer ansvar att göra det!

/Carina