fredag 10 april 2009

Birtukan Mideksa lever i en grav!!

Är just nu på plats i Etiopien i Afrika för att träffa landets politiska opposition. Jag hoppades jag skulle få en möjlighet att träffa deras fängslade oppositionsledare Birtukan Mideksa, men det har inte varit möjligt. Igår fick jag dock möjlighet att träffa hennes mor, som tyvärr gav en dyster bild av Medeksas nuvarande situation i fängelset.

"Hon befinner sig i en gravliknande situation" sa modern.

Birtukan Mideksa sitter fängslad i huvudstaden Addis Abeba. Hon sitter inspärrad på politiska grunder, vilket är helt oacceptabelt. Det var ett uttalande hon gjorde när hon besökte oss i november i Stockholm som fick den etiopiska regeringen att kasta henne i fängelset (igen) den 29 december 2008.

Den här behandlingen av Birtukan Mideksa och den etiopiska oppositionen är något som vi i Sverige, EU och väst inte stillasittande får acceptera. Vi måste visa solidaritet och stå upp för den fredliga kampen för demokrati i både Etiopien och hela Afrika. Att förbättra demokratin i Etiopien är dessutom viktigt för att hela Afrikas horn med länder som Somalia, Eritrea och Sudan ska kunna demokratiseras.


Trots situationen som Mideksa befinner sig i är anstärningningarna från Carl Bildts sida milt sagt otillräckliga. Nu pågår även planeringen inför valet 2010. Det kommande valet i Etiopien måste bli fritt och rättvist. Valövervakning från EU kan förutses möta blandade känslor. Men för att bidra till attöka förutsättningarna för ett legitimt val anser jag regeringen omedelbart bör ta initiativ i EU för valövervakning.
Den 27 mars frågade jag därför utrikesministern om han och regeringen vidtagit någon åtgärd beträffande valvövervakningen för valet 2010 i Etiopien. Svaret ges i samma grumliga anda som vanligt.

"Diskussionen om vilka val under 2010 som EU ska prioritera för eventuella valövervakningsinsatser äger rum under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 och Sverige kommer då att verka för att EU övervakar valet, givet att förutsättningar för detta föreligger."

Regeringen vill helt enkelt inte utkrävas på ansvar för varken det ena eller andra. "No strings attached" mentaliteten tenderar att vara starkt överrepresenterad hos regeringen.

Den svenska regeringen måste visa handlingskraft, deras nuvarande inställning sätter käppar i hjulet för allt vad förändring innebär.

/Carina