onsdag 22 april 2009

Svensk medias rapportering om EU är återigen bristande och höger blocket talar med kluven tunga!

Igår röstade Europaparlamentets industriutskott (ITRE) om det så kallade telekompaketet. Bl.a. Svenska dagbladet gick ut och skrev att ITRE minsann hade röstat ner förslaget i sin helhelt men det stämmer ju tyvärr inte! Vad ITRE röstade lyckligtvis för är, ett ändringsförslag som lyder:

” … tillämpa principen att inga begräsningar i slutanvändarnas grundläggande rättigheter och friheter framförallt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundlägganderätigheterna om yttrandefrihet och informationsfrihet få ske utan föregående beslut från rättsvårdande myndigheters sida utom i de fall den allmänna säkerheten hotas då beslut kanfattas i efterhand.”

På ren svenska betyder detta att ingen internetanvändare får stängas av utan att en domstol har provat fallet! Lena Ek och Gunnar Hökmark samt Göran Färm var de svenska EU-parlamentariker som röstade för ändringsförslaget. Bred svensk enighet i frågan alltså men varför är den svenska regeringen så passiv i frågan? Varför har inte infrastrukturministern Åsa Torstensson & Co valt en annan linje i EU:s mäktigaste organ (rådet) än vad hennes partikamrat och alliansbröder gjorde i Europaparlamentet? Kan det vara så att högerpresidenten Sarkozy har använt sig av påtryckningsmedel mot den svenska högerregeringen? Sarkozy själv är nämligen arkitekten bakom det vansinniga förslaget att internetanvändare ska förbjudas att använda internet om de bryter mot t.ex. upphovsrätten (läs fildelning) mer än tre gånger. Det ska bli intressant och följa den interna borgerliga debatten om frihetsinskränkande EU-initiativ under Sveriges ordförandeskap.

/Carina