onsdag 29 april 2009

Socialdemokraterna är de ungas alternativ - ett bra betyg!

Idag kom en ny undersökning från SIFO som visar att Socialdemokraterna får ökat förtroende för sin politik hos unga väljare. Det är ett mycket bra betyg för vår politik. Det tyder på förnyelse och framtidstänk.

Vi investerar då också i en politik för jobb, i ungas framtid, till skillnad från regeringen Reinfeldts ständiga tjat och tomma prat om att hålla hårt i statsfinanserna. Har man råd med skattesänkningar i en lågkonjuktur, så säger mitt logiska förnuft att då borde man ha råd att investera i Sveriges näringsliv, ungdomar och välfärd, allt för att ge Sverige den nya färdriktning vi behöver.

Precis som det rödgröna alternativet skriver på SVD idag befinner sig världen i en global ekonomisk nedgång. Sveriges industri drabbas hårt genom vikande export, varsel och uppsägningar. Arbetslösheten stiger kraftigt och allra hårdast drabbas ungdomar som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Men det betyder inte att de nationella regeringarna ska sitta stilla i båten, det är djupt oansvarigt.

Att ta ansvar för jobben är att ta ansvar för Sveriges ekonomi. I juni i år lämnar den största ungdomskullen på många år gymnasiet. Dessa ungdomar tar studenten mitt i en brinnande lågkonjunktur där regeringen istället för att investera i fler jobb och fler utbildningsplatser prioriterar att sänka skatten med lånade pengar. Detta är fel väg att gå.

Intresseorganisationen Företagarna intygar att det är precis utbildningsåtgärder som behövs. Drygt var fjärde småföretagare planerar att dra sig tillbaka under de kommande fem åren. Det innebär att cirka 180 000 företag kommer att byta ägare eller eventuellt läggas ned. Men få vet hur de ska klara generationsbubblan. Det finns alltså en rejäl brist på utbildad arbetskraft. Det finns en abretsmarknad bortom de tuffa åren. Därför vet vi att det lönar sig att investera i ungdomar och möjliggöra krediter till lukrativa småföretag som måste rida ut stormen nu.

Den globala finansoron samt en allt svagare inhemsk efterfrågan har påverkat Jönköpings läns småföretag negativt. Länets företag redovisar dessutom en extremt pressad lönsamhet.
Ytterligare 8 procent uppger slutligen en brist på extern finansiering som främsta tillväxthinder.

Socialdemorkaterna för en aktiv näringspolitik för ett lyckat entreprenörskap även under lågkonjukturen. En röst på Socialdemokraterna i EU-valet och riksdagsvalet är en röst på en konkurrenskraftig ungdomsgeneration och starka småföretagare.

Lyft Sverige ur krisen!/Carina