onsdag 31 juli 2013

Zimbabwe går till val

Zimbabwe går till val och jag hoppas MDC vinner, det behövs förändring. Det har länge funnits förhoppningar om maktskifte men de har alla grusats. Den svåra politiska situationen har ytterligare försvårats av hot och våld. Civilsamhället har utsatts för hårt tryck. Många har lämnat landet, fördrivits och flytt. Så sorgligt att följa vad en felaktiga och orättfärdig politik gjort med landet. Men hoppfullt när man ser männsikors vilja till förändring, låt den viljan genom valurnorna omsättas i nödvändiga politiska reformer.   
 
Palmecentret skriver, fackligt aktiva utsätts ofta för trakasserier av myndigheter och detta drabbar även organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Kvinnor är särskilt utsatta och diskrimineras på alla områden - i hemmet, i arbetslivet och i politiken. För att sprida information och åstadkomma förbättringar när det gäller respekt för mänskliga rättigheter samarbetar man med flera organisationer i civilsamhället. Och ger som exempel organisationen Women in Politics Support (WIPSU). De har haft en aktiv roll i arbetet med att utarbeta en ny konstitution i Zimbabwe. WIPSU sammanförde kvinnliga politiker från de tre dominerande partierna i landets politik: ZANU-PF, MDC-T och MDC-N.
 
Relationen mellan de tre partierna har länge präglats av misstro, konfrontation och låsta positioner på flertalet politiska områden. Men WIPSU lyckades med att få de kvinnliga politikerna att enas om en rad förslag till ändringar i konstitutionen till förstärkt skydd för kvinnor och ökad jämlikhet. En folkomröstning genomfördes den 16 mars 2012, och som ett resultat av WIPSU:s arbete förbjuder den nya konstitutionen uttryckligen könsrelaterat våld och innehåller en jämställdhetsklausul. För att stärka fackligt aktiva, som ofta trakasseras i Zimbabwe, genomförde under 2012 lantarbetarfacket GAPWUZ ett antal kampanjer med stöd av Palmecentret. Bland annat utbildades över 300 arbetsplatsförhandlare och 1 700 nya medlemmar rekryterades.
 
Här är ex på en länk för den som vill läsa mer om Zimbabwe och följa valet
http://www.sokwanele.com/