måndag 29 juli 2013

Ryssland och HBTQ

Åter kommer information om avskyvärt våld mot HBTQ-pesoner i Ryssland. Men Utrikesminister Carl Bildt har gång på gång förbigått möjligheten att lämna en samlad analys av den ryska auktoritära statsordning till riksdagen. Sveriges regering har heller inte gjort någon samanhållen bedömning av Rysslands utveckling medan Försvarsberedningen har bidragit med sina analyser.

Det hade såväl varit fullt möjligt som rimligt att göra en ingående analys av utvecklingen av Ryssland också inom EU. Dagens Rysslands står ofta i strid med Europakonventionen och andra internationella åtaganden och konventioner samtidigt som EU alltför ofta framstår som splittrat i förhållande till Kreml. Så att regeringen genom Bildt twittrar en rad efter kritik och inför Pride känns såväl senkommet som tunn om det inte följs upp med konkret politik. 
 
Ryssland har som anslutarstat till Europakonventionen förbundit sig sig att erkänna Europadomstolens obligatoriska jurisdiktion. Men Ryssland tillhör samtidigt de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen. Vi socialdemokrater har länge pekat på det demokratiska underskottet i Ryssland. Något som har framgått i samband med de två senaste valen. Samtidigt som detta förhållande vidimeras av valobservatörer och oberoende analytiker liksom av tusentals demonstranter saknar vi en beskrivning från Sveriges regering till riksdagen beträffande Rysslands konstitutionella utveckling.

Socialdemokraterna är bekymrade över att EU inte har kunnat genomföra anslutningen till Europakonventionen enligt vad som följer av Lissabonfördraget. Vi vet att Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen och har en unik kontrollfunktion tack vare Europadomstolen. Att idag försvaga Europas instrument till skydd för mänskliga rättigheter vore helt fel signal. Att Ryssland och Sverige för all överskådlig framtid kommer att förbli grannar borde ha lett till att aktiviteter redovisats av regeringen. När Rysslands politik ofta här upplevs som oförutsägbar borde det leda till att organisationer i det svenska och ryska samhället ges förutsättningar till kontakter av den svenska regeringen. Men så har inte varit fallet. Möjligheterna att samla in pengar i Ryssland är mycket begränsade. Samtidigt som det ryska civilsamhället har utvecklas har frivilligorganisationernas arbete kommit att försvåras. Duman har dessutom godkänt en lag som försvårar för de organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet. Enligt Kreml är själva syftet att stoppa utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter.

Till skillnad från detta beslut så lagrar sig sedan år lagförslag till stöd för kvinnors rättigheter på hög i Duman, nya famljelagar och beslut med riktning mot HBTQ-personer oroar. Varje samhälle behöver kritiker och en fri opposition så också det ryska. HBTQ-frågor kläms och därmed också människor. Staten ska skydda sina medborgares mänskliga rättigheter, blir absurt när människor behöver känner rädsla även från statens företrädare. Så kommer regeringen Reinfeldt att leverera mer än en tweet?