onsdag 31 juli 2013

Jag fördömer våldet.

Den djupa oro över den senaste tidens våld, inklusive sexuella övergrepp, som har rapporterats från Egypten och inte minst av kvinnor från Tahrirtorget i Kairo ska tas på allvar. Human Rights Watch har rapporterat om att drygt hundra kvinnor våldtogs endast under några dagar tidigare i år.
 
Egyptiska kvinnor fruktar för sin säkerhet och välbefinnande men också straffrihet för förövarna.
 
Kvinnor ska varhelst i världen de går ut och demonstrerar kunna känna sig trygga och inte behöva känna oro för verbala kränkning och fysiska övergrepp.
 
Myndigheter har ansvar för att skydda kvinnors rättigheter och politiker att öka skyddet för kvinnors säkerhet. Åtgärder civilpersoners säkerhet är påkallat för kvinnor men också för män. Kvinnor har rätt att delta i det offentliga livet och fritt uttrycka sina demokratiska åsikter och delta vid manifestationer i det offentliga rummet. Jag fördömer våldet och ser behov av att reformera polisen.