lördag 7 augusti 2010

svar till Lennart Strömwall i Värnamo Nyheter

Den 6 augusti är det 65 år sedan USA fällde en atombomb över Hiroshima. Det var i slutskedet av andra världskriget USA fällde atombomber över de två städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan. Bomberna utplånade de båda städerna och konsekvenserna var förödande då och för en lång tid framöver. Långt efter bombningarna dog människor i strålskador och fortfarande idag är cancer en vanlig dödsorsak i dessa områden. Målet måste vara en fullständig avveckling av alla massförstörelsevapen, såväl biologiska och kemiska som nukleära.

Frågor om nedrustning var större under kalla krigets dagar då världen påtagligt upplevde terrorbalansen mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen. Världsbilden har förändrats radikalt sedan dess men hotbilder finns fortfarande kvar. Så långt är Lennart Strömvall och jag överens. Men frågan om nedrustning är annars varken aktuell eller önskvärd för Strömvall.

Socialdemokraterna har ett ambitiöst tolvpunktsprogram för nedrustning och där finns dagens öppningar för att bidra till konkreta resultat för nedrustning. Vi säger nej till Medlemskap i Nato. Något som tydligt framgick av partiledare Mona Sahlin tal i Almedalen. När jag tidigare under mandatperioden kunde berätta att socialdemokraterna tagit stod bakom ett förbud mot klustervapen var det utifrån en gedigen erfarenhet. Jag nominerade Jody Williams till Nobels fredspris, var med och drev igenom ett förbud mot personminor i Sverige och arbetande för internationella åtagande mot personminor med framgång. Men jag la också fram de förslag som kom att leda till att Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC, inrättades i Eksjö. Det finns många paralleller mellan arbetet mot personminor och klustervapen. Och jag kommer enträget att försätta arbeta för nedrustning och en tryggare värld.

Utrikesminister Carl Bild (M) har visat ett påfallande ointresse även för att ett förbud mot klustervapen. Jag och Jens Orback konstaterade i Värnamo Nyheter att FN:s konvention om klustervapen trädde i kraft, men utan Sverige. Konventionen förbjuder användning, produktion, handel och lagring av klusterbomber – dessa helvetespartiklar som med sin utformning och urskillningslösa spridning är några av världens farligaste vapen. Fasor som Strömvall uttrycker sig föraktfull kring. Med en rödgrön regering hade Sverige idag inte stått utanför FN:s konvetnion mot klustervapen.

Carina Hägg (s)
ledamot i Utrikesutskottet