torsdag 12 december 2013

Vill inte räkna fler dagar och fler döda.

Hur många av de som tvingats lämna Syrien som idag lever i Egypten är oklart men att de är många blev tydligt under mitt besök i veckan.

Egyptens politik i förhållande till Egypten har skiftat till följd av att makten unders senare tid har skiftat. Dåvarande president Mursi och Armen, som i praktiken nu har makten, har skilda meningar efter linjer som också återfinns bland befolkningen. Men en överväldigande majoritet i Egypten vill liksom i Turkiet inte att deras land dras in i kriget och oroas över de väpnade islamisterna med politisk agenda. Syrien påverkar och berör omvärlden men har samtidigt splittrat FNs säkerhetsråd. Trots detta finns en bred uppslutning om att Bashar al-Assad dagar som president är räknade, dock håller regimen sig ännu kvar vid makten. En plats hos ICC i Haag lockar inte al-Assad men ses av många med mig som ett önskvärt resmål.

Syriens sandstormar är inte de enda hårda vindarna över befolkningen. Fredliga demonstrationer övergick sedan länge i ett blodigt inbördeskrig. Fattigdom har övergått i humanitär kris. Tillträde för NGO med hjälp till befolkningen blir allt mer akut. Miljoner har flytt sitt hemland och situationen riskerar destabilisera grannländer.
 
Oppositionen är splittrad, man talar nu om ett lapptäcke av 1 600 grupper. Så vem är reprensativ vid Fredskonferensen Geneve 2 som är planerad till den 22 januari och krav på att kvinnorna ska beredas plats måste fortsätta ställas. Fokus på kvinnorna gäller både som aktörer och drabbade. Kvinnor har rätt till skydd.

USA och Storbritannien har idag uttryckt oro för att vapenleveranser inte stannar hos Fria Syriska armen (FSA) utan går till islamister. Jag skulle uttrycka mig som att det länge funnits samverkan på marken med al-Qaida grupper. Inbördes strider och mot kurder är heller ingen nyhet.  Uppgifter från media gör gällande att militanta islamister nyligen tagit över Fria syriska armens högkvarter i Atmeh och gränsövergången Bab al-Hawa. Det jag kan bekräfta är att dessa grupper tidigt fanns i området och med lätthet har kunnat passera Turkiets gräns med AKP-regeringens samtycke. Nu börjar man även öppet och med oro tala om att Syrien blivit en magnet för jihaddister.

Den utveckling som jag har varnat för bekräftas nu och det är inte fler vapen Syrien behöver. USA och Storbritannien uppger nu att de stoppar vapenleveranser av oro för i vilkas händer de hamnar. Men hur reagerar länder som Saudiearabien och Qatar.

Att stödja Islamiska Fronten mål att upprätta en islamisk stat i Syrien gagnar inte kvinnorna i Syrien. Så omsvängningen är välkommen men det räcker inte och är det ett varaktigt uppvaknade vi hör från Washington och London. Vad säger Bryssel? Kommer Stockholm tvingas se kopplingar till Sverige och dra slutsatser därefter. Dock är enigheten bred om att Bashar al-Assad dagar som president är räknade men jag jag vill inte räkna fler dagar och fler döda.

Stöd Syriens kvinnor http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Nyheter/130825-Stod-Syriens-kvinnor/