torsdag 12 december 2013

Nawal El Saadawi

När jag tillsammans med Nawal El Saadawi firade revolutionen över en kopp te insåg vi de stora utmaningar som låg framför de Nordafrikanska samhällena. Diktatorn Mubarak hade störtats. Den optimism om förändring på sikt som jag kände dagen efter revolutionen i El Saadawis kök finns ändå kvar, men det kommer att ta tid innan Egypten i grunden har reformerats, polisen är en sådan del. Och det kommer att ta tid innan armen acceptera en rimlig roll i samhället. Det är demokratiskt valda företrädare som ska styra militären och inte det omvända. Politiska fångar ska släppas och civila ska inte ställas inför rätta i militära domstolar.

Sedan vi firade med te har mycket hänt. När jag i veckan åter besökte Nawal El Saadawi i hennes hem fanns mycket att summera men också funderingar över framtiden.

Hon, en feminist som kan sitt Egypten är intressant att samtala med. Som så många andra jag mött benämner hon inte som jag avlägsnandet av Mursi från uppdraget som president och fängslandet som en kupp. De ser det som en andra revolution. Det betyder däremot inte att man vill ha militärstyre, men att avlägsna, det som i praktiken var, Muslimska Brödraskapet från makten blev viktigt. Nyval hade föredragits.

Nu är det oklart när folkomröstningen om Konstitutionen och därefter val kommer att hållas. En del varanar för att ett snabbt val kommer att leda till oroligheter samtidigt som demostrationer pågår i landet för val. MB anhängare demonstrerar för Mursi men de är inte ensamma om att demonstrera i Egypten. Däremot finns inga demonstranter eller tält kvar i Kairo på Tahrirtorget.    

Oro finns för våldsamheter i slutet av januari och på sikt kan heller inte "hungerrevolter" uteslutas.

Fattigdomen växer och medelklassen oroas över att deras barn får sämre förutsättningar än de själva.

Nawal El Saadawi är en av de tydligaste rösterna för kvinnors organisering och deras nyckelroll för demokratiutveckling. Bristen på kvinnors inflytande i det Egyptiska samhället utgör ett av de allra största hindren för landets utveckling.

Nawal El Saadawi kommer tillbaka till Sverige redan i början av 2014, så håll utkik efter hennes ord. Varför inte läsa eller ge bort en av hennes böcker som julklapp?