måndag 30 december 2013

Bygget panikstoppades

Värnamo Nyheters rubrik idag lyder, Gummifabrikens ledning ”tappade krontrollen”. De farhågor jag länge framfört bekräftas åter. Men än viktigare är ökad lyhördhet och öppenhet om projektet. Nu säger Michael Andersson (M) att man, återigen. har skjutit på det nya underlaget, Nu till april nästa år. Men andra ord kan vi ana att problem kan komma att skjutas över valet 2014. Frågan återstår i så fall om väljarna låter sig nöjas med att inte få trovärdiga svar innan man står vid valurnan.      

Värnamo Nyheter skriver ”När väl arbetet började visade sig bygganden vara i mycket sämre skick än vad man trott, ritningar stämde inte och dåliga mätningar gav merarbete”. Vidare ”Grundarbetet hade inte gjorts ordentligt, vare sig i papper eller bygget”. Granskarna har pekat på behov av ny organisation och nytt folk i ledningen när andra etappen ska genomföras. Värnamo kommuns innevånare har anledning att fortsätt bekymra sig. Kommunens ledande politiker är enligt den egna hemsidan eniga om visionen för den framtida Gummifabriken. Men det gäller att kunna sortera mellan drömmar och verkligheten.

Det är vitkigt att framhåll att det vi sett så långt visar hur fina lokalerna i Gummifabriken kan bli för ögat. Alla utrymmen visades dock inte vid det Öppna Hus som nyligen anordnades. Hoppas man inte menar att låta miljöproblem stanna bakom låsta dörrar. Många frågor återstår, bla om det kommer nya ägardirektiv.

Campus och Företagshotell är postivt för vår stad. Vidare välkomnar jag ett ökat öppethållande av Bibliotek, insatser för en bred ungdomsverksamhet och Bio-lokaler och Teatersalong som lyfter kulturlivet mm. Detta måste också få synas i budgeten för att kunna förverkligas. Men fortfarande saknas en trovärdig finansiering av verksamhet i Gummifabriken som utlovats som ett levande ”24-timmars hus”.  Turerna om resturangen har förundrat men ett svar säger att man inte använt sig av Upphandlingsnämnden.

Min bild var att kostnaden för Gummifabriken var på väg att rusa upp mot en miljard. Ja, du läser rätt, en miljard kr. Nu verkar den dramatiska kostnadsutvecklingen ha hejdats bla genom den öppna debatt jag tog initiativ till. Men det är oklart om en punkt ännu satts för lättsinnets politik.  

Ansvaret vilar nu tungt på kommunledning i Värnamo. Så vad blir kommunens nyårslöfte för Gummifabriken?