måndag 14 oktober 2013

Mammografi

S-kvinnor kräver att avgiften för mammografi slopas för hela landet. Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, den svarar för 30 procent av all kvinnlig cancer. Men deltagandet i mammografiscreening varierar stort i olika grupper.
Idag erbjuder alla landets landsting mammografiscreening. Socialstyrelsens mål är att alla kvinnor mellan 40 och 74 år ska erbjudas mammografi. Undersökningen har varit avgörande för att öka överlevnaden bland kvinnor som drabbas av bröstcancer. Idag överlever 80 procent av dem. Mycket tack vare mammografin.

Samtidigt avstår idag många kvinnor från den livsviktiga undersökningen. En kartläggning visar att det varierar stort i landets landsting, framför allt är deltagandet lågt i utsatta områden, i storstadsregioner. Både svenska och internationella studier visar att deltagandet i mammografiundersökningar är kopplat till kvinnors socioekonomiska förhållanden.

Avgifterna för mammografin varierar i Sveriges landsting. Från helt gratis till 200 kronor per besök. I Jönköpings län faller undersökningen in under sedvanlig patientavgift på 100 kronor. Där avgiften slopats har deltagandet genast ökat. Framför allt när det kombinerats med ökad upplysning. I exempelvis Västra Götaland har försöken varit så positiva att det från politiskt håll föreslagits ett slopande av mammografiavgift i hela länet. I det sammanhanget kommer man osökt in på det förslag vi socialdemokrater haft sedan länge här i länet att sjukvården ska vara avgiftsfri upp till 25 år.
Hela syftet med avgifterna inom vården är att påverka vårt beteende, så att vi enbart söker vård på lämplig nivå och vid rätt tillfälle. Avgifterna till mammografiundersökningarna blir kontraproduktiva eftersom målsättningen är att så många som möjligt ska delta. Det finns tydliga tecken på att större egenansvar snarare minskar än ökar besöksfrekvensen. Regelbundna kallelser resulterar jämförelsevis i en högre närvaronivå. Det har en påminnande effekt. Det ringar också bättre in grupper som ligger inom en större riskzon att drabbas. Exempelvis där ärftlighet kan utgöra en faktor. Mammografi och onkogenetisk utredning är ett mycket bra sätt att hitta bröstcancer tidigt. Dödligheten i bröstcancer har sjunkit kraftigt bland kvinnor mellan 40 och 74 år som regelbundet har gått på mammografiundersökningar. Socialstyrelsen förordar mammografi med högst två års intervaller för den här åldersgruppen av kvinnor. Eftersom det stärker chanserna till tidiga upptäcker är det ett bra riktmärke.

Oroväckande nog har Jönköpings län bekymmer att infria Socialstyrelsens inrådan. Vårt landsting dras med väntetider till mammografiundersökningarna. Naturligtvis är det allvarligt. Samma gäller dessutom många landsting eftersom det bland annat är brist på mammografiläkare.
Det är inte acceptabelt att godta den här situationen. Varken avgifter eller väntetider får utgöra hinder för en kontroll som är så betydelsefull. Självklart ska också tillgång till diagnosiering och behandling vara likvärdig i hela landet. Mammografiscreeningen måste öka.
S-kvinnor i Jönköpings län hyser ingen tvekan. Vi kräver bättre information och att mammografiscreeningen blir avgiftsfri.

Carina Hägg, distriktsordförande, S-kvinnor