måndag 30 juli 2012

Rädda Olof Palme Parki, plantera rosor!

Många svenskar med rötter i Turkiet kommer i Kulu. Staden som är belägen i Anatolien har blivet som en brygga mellan våra länder. De personliga men också kulturella och idrottsliga kontakterna har varit många under åren. Många från provinsen Konya flyttade till Sverige, ofta för att stanna endast en kortare period men tiden gick och man blev kvar. Samtidigt upprätthölls kontakter med hembygden. Efter det tragiska mordet på Statsminister Olof Palme uttrycktes våra nära relationer på ett finns sätt, en park anlades i Kulu. En park som gavs namnet "Olof Palme Parki" och som många från Sverige också har bevistat. Reinfeldt har som Statsminister besökt Kulu och även parken. Något som visar att parken har vuxit till att även att ha fått en officiell roll i utbyten mellan våra länder. I samband med det besökt angavs att ca 30 000 hade kommit till Sverige med start som arbetskraftsinvandrare på 1960-talet, andra talar om 50 000 personer. Ingen vet säkert någon siffra på antalet utvandrade men vi vet att de är många och att kontakterna kommer att förbli omfattande för en lång tid. Och man minns ännu Olof Palme i Kulu. Så jag förstår reaktionen i Kulu men också här över hoten mot parken. Jag instämmer i den oron och välkomnar att företrädare för CHP agerar för parken och jag hoppas att de styrkande lyssnar på oron såväl som kritiken mot planerna mot minnesparken. Men vi kan alla bidra genom att stödja agerande till stöd för parken men också genom att ta kontakter direkt för att framföra vår mening. Vi, har ett ömsesidigt intresse i att parken räddas.
 
Rädda Olof Palme Parki, plantera rosor!