måndag 30 juli 2012

Om detta må ni berätta


Den sista kvällen under Politikerveckan på Gotland, lördagkvällen åker jag med ett par anhöriga till Lärbo Krigsjukhus Museum. Man kom att ta emot olika grupper flyende och vi fick lära att sjukhuset sammantaget hade tagit emot ca 500 koncentrationslägerfrångar. Man ställs inför många frågor och hur berättar man för ett barn, när. Men varje generation behöver denna kunskap och om hur vi bekämpar antisionism och är vaksamma på såväl språkbruk som handlingar.

Göran Persson var vaksam, noterade att kunskapen sjunkit tillbaka med en ny generation. Men stannade inte med ett konstaterande utan vidtog åtgärder. En helt ny myndighet, Forum för levande historia inrättades. Boken ..om detta må ni berätta…en bok om Förintelsen gavs ut, ett informationsarbete startade och Förintelsekonferensen hölls i Stockholm. Det var ett stort arrangemang som fick ett bred välkomnande såväl i det svenska samhället som i vår omvärld. Många var gästerna och överlevande tillhörde de inbjudna. Som en del i Förintelsekonferensen 2010 hölls en minnesstund. Statsminister Göran Persson höll tal i Stockholms stora synagoga och läste dikten ”Jag såg aldrig mer en fjäril” En dikt som skrivets av en pojke i Theresienstadt innan han fördes till ett koncentrationsläger Auschwitz för att dö. Han berättar om 600 pojkar som jagades in i gaskamrarna och sa: Det spelar ingen roll hur mycket vi tror vi vet. En fråga återstår. Varför?

Bland de medverkande fanns Nina Einhorn. Hon läste ur en mammas brev till sina två döttrar, 12 och 14 år. Flickorna som fördes till Sverige och överlevde. Mammans öde blev ett annat.

 ”I dag måste jag ta farväl av
dig och den lilla. Jag ska åka till Theresienstadt.

Mormor är redan där. Sköt väl om dig
min kära och må Gud alltid
skydda dig och Ingelin. Om
Gud är god kommer han föra oss samman igen.

Glöm mig inte. I mina tankar kysser
jag er tusentals gånger,
MAMMI”
/ Hamburg 19 juli 1942

Dåvarande regeringen tog tydligt ställning, tog ansvar och gav redskap i form av kunskap till en ny generation. Om detta ska vi fortsätta berätta för de som nu växer upp, jag började mitt berättande i Lärbo